Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem LCIF modellklubbar
Tilldelas kampanjens erkänsla i begränsad upplaga

Kampanj 100 modellklubbar

Nu har klubbar som gör ett nytt åtagande att bli modellklubb tre år på sig från datum för åtagandet att nå sina mål. Gör ett åtagande i dag.

Sista datum förlängs - Information om modellklubbar för din klubb

 

När du informerar medlemmar och klubbar om att sista datum har förlängts är det mycket viktigt att du även delar följande information:

 • Donationslöften genom modellklubbens åtagande tillgodoräknas gentemot målet för Kampanj 100 på USD 300 miljoner. Donerade belopp sedan juli 2017 tillgodoräknas gentemot klubbens mål!
 • Modellklubbens donationer görs till LCIF-anslag, vilka ökar påverkan för våra livräddande hjälpinsatser.
 • Förlängningen av sista datum gör det möjligt för varje klubb att delta i LCIF:s största kampanj någonsin och att bli en del av Lions historia!
 • Vi behöver att varje klubb och medlem deltar i Lions anda nu för att säkerställa framgång.
   

Vad är en Kampanj 100 modellklubb?

 

En Kampanj 100 modellklubb är en ledare som:

Viktiga i framgångarna för Kampanj 100

 

För att nå kampanjens mål på USD 300 miljoner krävs att alla klubbar och medlemmar runtom i världen deltar. Modellklubbar föregår med gott exempel genom att:

 • Samla in pengar med hjälp av strategier såsom:
  • Fråga medlemmar om att donera eller ge donationslöfte.
  • Öronmärka ett insamlingsevenemang till Kampanj 100.
  • Göra en donation till LCIF från klubbens kassa.
  • Fråga allmänheten om att ge en donation.
 • Inspirera andra klubbar att bli modellklubbar

Föregå med gott exempel

 

Modellklubbar deltar i ett viktigt arbete för viktiga frågor och föregår med gott exempel under det att de uppmuntrar andra klubbar att delta i Kampanj 100.

Fördelar med att vara en modellklubb

Hjälp din klubb att bli nästa modellklubb och tillgodogör er dessa fördelar:

 • Genom att stödja Kampanj 100 stärker modellklubbar hjälpinsatser i ert lokala samhälle och runtom i världen.
 • Modellklubbar informerar om LCIF och skapar stöd för stiftelsen i det lokala samhället.
 • Medlemmar i modellklubbar förbättrar sina färdigheter att samarbeta och samla in samt kommer närmare varandra när de stödjer en gemensam fråga.
 • Modellklubbar erhåller särskild erkänsla!

Modellklubbar föregår med gott exempel genom deras åtagande att delta. Lär dig mer om hur din klubb kan bli en modellklubb.

Broschyr om modellklubbar

Stöd för modellklubbar

När klubbens medlemmar har träffats och fastställt sitt genomsnitt per medlem (minst USD 500) fyller klubben i och skickar in formuläret om åtagande som modellklubb. Kom ihåg att donationer från alla källor, klubbmedlemmar, insamlingsevenemang, klubbens kassa samt vänner och grannar, tillgodoräknas gentemot klubbens mål.

Till hjälp för att uppnå era mål finns broschyrer, formulär och presentationer. Ännu bättre är att klubbens och distriktets koordinator kommer hjälpa er att använda materialet på ett effektivt sätt för att er modellklubb och Kampanj 100 ska nå framgång!

När din klubb är redo att bli en modellklubb måste detta formulär fyllas i och skickas in.

Åtagandeformulär för modellklubbar

Frågor och svar om LCIF och modellklubbar

 

Vilken betydelse har LCIF för mig, min klubb, Lions runtom i världen och människor i nöd?

Lions Clubs International Foundation är den främsta finansieringskällan för Lions projekt runtom i världen. LCIF har beviljat mer än USD 1 miljard i anslag sedan 1968 och därigenom gjort det möjligt för Lions att markant utöka sina hjälpinsatser och tillhandahålla hjälp som förändrar liv över hela världen.

Färre än 10 % av Lions medlemmar donerar till LCIF och vi försöker att öka denna siffra. I många delar av världen beviljar LCIF mer i anslag än vad stiftelsen mottar i donationer från medlemmar och klubbar.

Vad är Kampanj 100 och varför bör min klubb och jag delta?

Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser är en omfattande kampanj som samlar in pengar för att stärka Lions möjligheter att hjälpa människor i nöd i dag och under de kommande 100 åren. Samtidigt som kampanjens finansiella mål är USD 300 miljoner är det ultimata målet att stärka medlemmarnas insatser att hjälpa hundratals miljoner människor genom att:

 • Öka vår påverkan inom områdena synungdomkatastrofhjälpoch humanitära insatser.
 • Bekämpa den globala epidemin diabetes.
 • Utöka insatserna inom barncancerhungersnödoch miljön.

Vad är en Kampanj 100 modellklubb?

En Kampanj 100 modellklubb är en ledare som:

Vad krävs för att bli en modellklubb?

För att bli en modellklubb krävs samarbete, en positiv attityd, ledarskap och mod, färdigheter som när de utövas skapar fantastiska resultat för LCIF och Lions. Om din klubb har engagerade, kapabla och modiga medlemmar som vill samarbeta för att stärka klubbens hjälpinsatser fyller du i och skickar in formuläret för åtagande som modellklubb. Formuläret, tillsammans med en broschyr bara för modellklubbar, och mycket mer material för modellklubbar, vilket är utformat att hjälpa teamets insatser till framgång, finns i Lions resurscenter.

Varför bör min klubb bli en modellklubb?

100 % av alla donationer gör en oerhörd skillnad för de människor som behöver oss allra mest. Modellklubbar hjälper till att säkerställa att Lions kan tillhandahålla hjälpinsatser som svar på världens enorma behov och förbereder Lions Clubs International inför ett nytt århundrade av hjälpinsatser. Pengar som har samlats in från en modellklubb i genomsnittlig storlek kan påverka på följande sätt:

 • Tillhandahålla 300 gråstarroperationer
 • Vaccinera 15 000 barn mot mässling
 • Tillhandahålla omedelbar hjälp till 600 personer efter en naturkatastrof
 • Genomföra undersökningar för 2 700 människor som löper risk att få diabetes
 • Köpa utrustning som hjälper 1 200 barn med cancer
 • Tillhandahålla mat till 2 100 hungriga personer
 • Ge 2 100 personer tillgång till rent vatten

Gratulerar! Din klubb har beslutat att bli en Kampanj 100 modellklubb. Vad kommer härnäst?

Det är dags att planera och genomföra strategier som stödjer kampanjen och LCIF. Här är några sätt som modellklubbar och deras medlemmar kan uppnå och till och med överträffa sina mål:

 • Öronmärka en insamling. Klubbar som normalt genomför tre insamlingar per år skulle kunna öronmärka intäkterna från en insamling till LCIF och Kampanj 100. TIPS: Genomför en bättre lokal eller virtuell insamling, genom att dra nytta av Lions Clubs Internationals vägledning om insamling.
 • Göra en donation till LCIF från klubbens kassa. Många klubbar donerar varje år en del av klubbens kassa till lokala organisationer. Modellklubbar, i själva verket alla klubbar, bör överväga att göra LCIF till en av dessa organisationer, särskilt under kampanj 100. BONUS: Distrikt och klubbar som donerar ej öronmärkta USD 10 000 respektive USD 5 000 till LCIF under ett verksamhetsår kan kvalificera till att ansöka om LCIF:s anslag för distrikt och klubbar som påverkar samhället, vilket kan behålla medel lokalt, vilket hjälper till att påverka det som betyder mest för er och där det har störst betydelse.
 • Informera allmänheten om Lions arbete - både historiskt och i framtiden - samt hur LCIF och Kampanj 100 gör det möjligt för Lions medlemmar att ge en bättre morgondag till dem som behöver det mest. Informera vid nätverksevenemang och lokala möten, bland kollegor, vänner, familj och grannar.
 • Fråga andra klubbmedlemmar om att göra en donation eller att avge ett donationslöfte.

Klubbledare uppmanas att överväga dessa insamlingsmetoder och andra samt att endast använda de metoder som är kulturellt accepterade i deras område.

Vilket är det finansiella målet och tidsplanen för nå målet för kampanjens modellklubbar?

Lions klubbar varierar i storlek, vilket är anledningen till att modellklubbarnas mål varierar! Det som inte varierar är att varje modellklubb samtycker till att sträva efter en lägsta klubbdonation till LCIF på:

[Antal klubbmedlemmar] x [USD 500] = Finansiellt mål för modellklubben i USD

EXEMPEL: En klubb med 30 medlemmar har ett lägsta mål på USD 15 000 (30 x USD 500 = USD 15 000)

Alla medel som har donerats direkt till LCIF från modellklubbar sedan den 1 juli 2017 tillgodoräknas gentemot det lägsta insamlingsmålet för klubben!

Vi har hört termen i genomsnitt per medlem. Vad innebär detta?

Genomsnitt per medlem är det belopp i USD som visas i formeln ovan och används för att fastställa modellklubbens mål.

VIKTIGT: ”Genomsnitt per medlem” är annorlunda än ”donation per medlem.” Detta är en viktig skillnad. Enskilda medlemmars donationer är naturligtvis ett sätt att hjälpa en modellklubb att uppnå sitt övergripande insamlingsmål, men men enskilda donationer är inget krav. (Erkänsla inom vissa program, såsom 100 | 100-klubbar, erhålls genom donationer per medlem. Erkänsla för modellklubbar gör det inteVarje medlem behöver inte bidra med USD 500 för att bli en modellklubb! Utan klubbens totala donation måste uppgå till minst USD 500 i genomsnitt per medlem, för att den ska uppnå status som modellklubb.

När kan en lionklubb bli en Kampanj 100 modellklubb?

Den 30 juni 2022 är sista datum att anmäla sig som modellklubb. Men ju förr en klubb blir en modellklubb, desto mer tid har den på sig att sprida information om LCIF och Kampanj 100 och desto fler månader har den på sig att samla in pengar i lagom takt samt erhålla utmärkelser!

Finns det ett formulär klubbar måste fylla i för att anmäla sig att bli modellklubb?

Ja. När klubbens medlemmar är överens om att det finns en stark möjlighet att bli en modellklubb, måste klubbpresidenten eller klubbens LCIF-koordinator fylla i och returnera detta korta formulär.

Vilka är fördelarna med att vara en modellklubb?

Lions medlemmar är personer som hjälper och ger hopp till världens mest utsatta människor. Modellklubbar är mycket viktiga i insatserna att samla in pengar och att informera och de stärker alla medlemmars förmåga att hjälpa, så därför belönar LCIF klubbar som donerar stora belopp! Så här fungerar det:

FAQ

 

 

LCIF uppmärksammar modellklubbar

 

När du gör en donation till LCIF:s fond som stödjer hjälpinsatser hjälper du otaliga personer runt om i världen. Utan de generösa donationerna från modellklubbar runtom i världen skulle LCIF inte ha möjlighet att tillhandahålla den otroliga nivå av stöd som ger styrka till de hjälpinsatser Lions alla medlemmar utför. LCIF hedrar, tackar och visar sina modellklubbar uppskattning för deras investering i en värld i nöd och LCIF:s framtid.*

*Klubbarna i listan är de klubbar som har åtagit sig att vara modellklubbar sedan den 1 juli 2017. Denna lista kommer att uppdateras regelbundet. Modellklubbar grupperas efter konstitutionellt område och listas efter nivå av erkänsla och i alfabetisk ordning.

Kampanj 100:

LCIF stärker hjälpinsatser

Det finns en värld i nöd och omtänksamma medlemmar i Lions är redo att förändra den. Men endast tröst och medkänsla kan inte hjälpa dem som lider. Det krävs finansiering. Det krävs Kampanj 100.

Att vara eller inte vara?

Det är frågan om modellklubbar!

Om du är redo att hjälpa din klubb att bli en ledare bland ledare läser du vår blogg om varför modellklubbar är svaret!

Du kan också hjälpa!

Att donera är ännu ett sätt att delta i hjälpinsatser. Ditt beslut att donera till LCIF är ett beslut att hjälpa ett samhälle i nöd. Vi tackar dig och det gör även världen!