Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem LCIF modellklubbar
Gratulerar

Modellklubbar i Kampanj 100

5 475
Modellklubbar

Bästa modellklubb i Kampanj 100.

Tack för ert enastående ledarskap och engagemang som gjorde Kampanj 100 till en stor framgång. Under kampanjen var det 5 475 klubbar som åtog sig att bli modellklubbar, vilket hjälpte LCIF att uppnå och överträffa vårt mål på USD 300 miljoner, genom att samla in hela USD 325 miljoner!

Som modellklubb är ni en ledare bland ledare och eftersom ni föregår med gott exempel har ni hjälpt till att skapa kännedom om och stöd till LCIF under denna historiska kampanj. Vi hoppas ni kommer fortsätta att dela er inspiration om att donera. Er berättelse kommer motivera andra att göra detsamma, vilket skapar ringar på vattnet som lyser upp världen. Tillsammans kommer vi fortsätta att bringa hopp, både lokalt och globalt.

Genom att stödja LCIF:s fond som stödjer hjälpinsatser hjälper ni ett oräkneligt antal människor runtom i världen. Glöm inte att dela er berättelse som modellklubb, en berättelse fylld med inspiration, påverkan och vänlighet på LCIF:s webbsida Berättelser med stolthet.

Låt oss bygga vidare på modellklubbarnas framgångar tillsammans under de kommande 100 åren och även därefter!

Med vänlig lionhälsning

Dr. Jitsuhiro Yamada
Tidigare internationell president
Ordförande för Kampanj 100

J. Frank Moore III
Tidigare internationell president
Vice ordförande för Kampanj 100

Frågor om klubbens åtagande som modellklubb? Skicka e-post till lcifdevelopment@lionsclubs.org för att komma i kontakt med en utvecklingsspecialist vid LCIF.

LCIF uppmärksammar modellklubbar

 

När du gör en donation till LCIF:s fond som stödjer hjälpinsatser hjälper du otaliga personer runt om i världen. Utan de generösa donationerna från modellklubbar runtom i världen skulle LCIF inte ha möjlighet att tillhandahålla den otroliga nivå av stöd som ger styrka till de hjälpinsatser Lions alla medlemmar utför. LCIF hedrar, tackar och visar sina modellklubbar uppskattning för deras investering i en värld i nöd och LCIF:s framtid.*

*Klubbarna i listan är de klubbar som har åtagit sig att vara modellklubbar sedan den 1 juli 2017. Denna lista kommer att uppdateras regelbundet. Modellklubbar grupperas efter konstitutionellt område och listas efter nivå av erkänsla och i alfabetisk ordning.

Kampanj 100:

LCIF stärker hjälpinsatser

Det finns en värld i nöd och omtänksamma medlemmar i Lions är redo att förändra den. Men endast tröst och medkänsla kan inte hjälpa dem som lider. Det krävs finansiering. Det krävs Kampanj 100.

Du kan också hjälpa!

Att donera är ännu ett sätt att delta i hjälpinsatser. Ditt beslut att donera till LCIF är ett beslut att hjälpa ett samhälle i nöd. Vi tackar dig och det gör även världen!