Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem LCIF och UNODC utökar genomförandet av Lions Quest i Montenegro

LCIF och UNODC utökar genomförandet av Lions Quest i Montenegro

Ariel Dickson

Number of Macedonian Teachers Educated in Lions Quest Exceeds 100

I ett samarbete mellan Utbildningsministeriet i Montenegro, Lions Clubs International Foundation (LCIF) och UNODC har genomförandet av Lions Quest - Tillsammans utökats under oktober 2018, genom programmets införande i ytterligare 11 grundskolor längsmed kustområdet i Montenegro. Expansionsprocessen inleddes i samband med genomförandet av en utbildning för 23 lärare, pedagoger och psykologer, vilka hade nominerats av ministeriet. Det yrkesutvecklande seminariet förberedde deltagarna på att leda programmets genomförande i sina respektive skolor och om relevanta tekniker att presentera det.

Hittills har 20 % av alla skolbarn i Montenegro deltagit i Lions Quest.

Lions Quest är ett evidensbaserat arbetssätt för att förhindra användande av droger, vilket ägs och drivs av Lions Clubs International Foundation. Det är en metodisk fokusering på socialt och emotionellt lärande, vilket skapar relevanta rutiner som förhindrar och senarelägger användande av droger.

I Montenegro genomfördes Lions Quest inledningsvis som ett pilotprogram under 2015 i 17 grundskolor med 1 475 elever. Tack vare de positiva resultaten av det inledande pilotprojektet har ytterligare grundskolor i Kotor, Bijela, Bar, Tivat, Ulcinj, Budva, Herceg Novi och Prcanj blivit involverade i det utökade projektet under 2018. Under denna genomförandecykel undersöker LCIF och UNODC effektiviteten i ett varierat genomförande, under vilket lärarna genomför programmet under två år istället för ett. Resultaten kommer att mätas systematiskt, för att fastställa bästa arbetssätt och för att informera världen om detta.

Som en del i detta projekt kommer de utbildade lärarna även att delta i uppföljningskurser där LCIF och UNODC kommer fortsätta att samla in data om och bedömningar av projektet. Lärarna har även möjlighet att diskutera frågor om socialt och emotionellt lärande samt aktuella ämnen som unga människor ställs inför i dag, till exempel sociala medier. Uppföljningskurser genomfördes i april 2020 och det nuvarande projektet avslutades i juni 2020. För mer information kan du läsa UNODC, vilka du kan läsa mer om på unodc.org/southeasterneurope, av Milos Stojanovic och Diane Sahakian.

LCIF och UNODC inledde sitt samarbete om Lions Quest i sydöstra Europa under 2014. Hittills har Lions Quest program implementerats i fem länder i detta område: Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Nordmakedonien, Montenegro och Serbien. Hittills har 20 % av alla skolbarn i Montenegro deltagit i Lions Quest.

Titta på videon


Ariel Dickson är regional specialist vid Lions Clubs International Foundation för Lions Quest-programmet i Afrika, Europa, Mellanöstern och södra Asien.