Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem LCIF och UNODC samarbetar med den guatemalanska narkotikakommissionen för att minska riskabla beteenden

LCIF och UNODC samarbetar med den guatemalanska narkotikakommissionen för att minska riskabla beteenden

av Ariel Dickson

LCIF and UNODC Collaborate with Guatemalan National Drug Commission to Reduce Risky Behaviors

I mars 2017 lanserade Lions Clubs International Foundation (LCIF), UNODC och den guatemalanska narkotikakommissionen (SECCATID) ett initiativ för att främja positiva beteenden hos ungdomar som en del av den nationella strategin för narkotikaförebyggande. Som en del av detta initiativ genomförs Lions Quest i skolor runt om i Guatemala. Lions Quest är ett evidensbaserat program mot droger som drivs av LCIF.

Lions Quest har som mål att minska riskabla beteenden genom att stärka ungdomar.

I augusti och september 2017 utbildades 43 lärare från 16 skolor med hjälp av Lions Quest. Lärarna fick lära sig hur man utvecklar elevers sociala och emotionella kompetenser. Som en del av pilotprogrammet kommer utbildade lärare att ansvara för att leda Lions Quest-lektioner med sina elever.

Lions Quest eller Leones Educando som det kallas i Guatemala, har som mål att minska riskabla beteenden genom att stärka ungdomarna. I programmet får lärare och elever genomföra interaktiva aktiviteter för att lära sig och öva på många olika personliga och sociala färdigheter. Som en del av arbetet för att förebygga får eleverna diskutera sociala normer, attityder och förväntningar som är förknippade med droganvändning och dess konsekvenser. De utvecklar också förmåga att säga nej vid grupptryck att använda droger. De personliga och sociala färdigheter som eleverna utvecklar genom Lions Quest kommer även hjälpa dem att hantera andra utmanande situationer i livet, på ett hälsosamt sätt.

Lions Quest är ett evidensbaserat och forskningsbaserat program i socialt och emotionellt lärande (SEL). Programmets pågående implementering i sydöstra Europa, Centralamerika och Västafrika är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan Lions Clubs International Foundation och UNODC.

Titta på videon


Ariel Dickson är regional specialist vid Lions Clubs International Foundation för Lions Quest-programmet i Afrika, Europa, Mellanöstern och södra Asien.