Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Medlemskap i Lions

Att vara medlem i Lions innebär att man vet att vänlighet har betydelse

Vi tror på att förändra världen, genom att tillgodose behov i lokala samhällen. Mer än 1,4 miljoner medlemmar runtom i världen hjälper till med lokala och globala utmaningar med vänlighet och omtanke. Kom och bli medlem hos oss.

Att vara medlem i Lions innebär att du är med i en grupp som visar medkänsla

När osjälviska och likasinnade människor samlas händer enastående saker. Lions medlemmar är redo och villiga att hjälpa till varhelst det finns ett behov, från att genomföra hälsoundersökningar och att lindra hungersnöd, till att städa i lokala parker och att hjälpa till att återuppbygga samhällen efter katastrofer.

Att vara medlem i Lions innebär att påverka genom hjälpinsatser

Titta närmare på hur många människor Lions har hjälpt runtom i världen inom våra globala frågor och inom andra områden mellan juli 2021 och juni 2022.*
Globala frågor och mer

Nära en halv miljard människor har fått hjälp i alla projekt

Hungersnöd

>71,3 miljoner människor har fått hjälp

Syn

>26,2 miljoner människor har fått hjälp

Miljö

>65,8 miljoner människor har fått hjälp

Barncancer

>10,6 miljoner barn med cancer och deras familjer har fått hjälp

Diabetes

>21,9 miljoner människor har fått hjälp

“Att vara medlem i Lions betyder att göra allt jag kan för att göra människor omkring mig mycket glada och att dela med dem av det lilla jag har.”

— Lion Johnson Opayemi, Lagos Eko Lions Club, Nigeria

*Globala data per december 2021