Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Syn Bekämpar ögonsjukdomar

Bekämpar ögonsjukdomar

Vi har en vision om en framtid där ingen i hela världen behöver lida av förlorad syn som kan undvikas. När vi arbetar mot denna vision utvecklas våra synvårdsinsatser och granskas kontinuerligt av experter, viktiga partner, LCIF:s ledarskap och personal. Alla våra synanslag innehåller en omfattande förståelse för de synproblem de är inriktade på och de har klara syften och mål som uppdateras när behoven förändras. Det är bara genom informerade, målinriktade och noga planerade strategier som vi kan vinna vår kamp mot de mest förödande större ögonsjukdomarna som drabbar miljoner människor.

 
 

Grå starr 

Den vanligaste orsaken i hela världen till synnedsättning.
Lär dig mer

Blindhet bland barn 

Uppskattningsvis 1,4 miljoner barn i världen är blinda.
Lär dig mer

Diabetisk retinopati 

Nästan hälften av de 382 miljoner människor som har diabetes kommer att utveckla någon grad av synförlust under sin livstid.
Lär dig mer

Utbildning och rehabilitering

Bara en av tio bland jordens befolkning som är blind har tillgång till utbildnings- och rehabiliteringstjänster.
Lär dig mer

Utbildning i ögonhälsa 

Utbildning av hög kvalitet behövs, för att hjälpa de miljoner människor som inte inser att de har ett problem som behöver behandling eller som inte vet hur kan söka behandling.
Lär dig mer

Nedsatt syn 

Nästan 246 miljoner människor i världen har nedsatt syn, men finns bara för 5 till 10 procent.
Lär dig mer

Forskning

Forskning av hög kvalitet har potential att förbättra våra program och vara till nytta för preventiva insatser mot blindhet i världen.
Lär dig mer

Flodblindhet 

Nära 37 miljoner människor är infekterade med flodblindhet, och ytterligare 100 miljoner i Afrika och Latinamerika som riskerar att få sjukdomen.
Lär dig mer

Trakom

Den sjukdom som är den största orsaken till blindhet i världen som kan förhindras, vilken har orsakat blindhet som inte kan botas för cirka åtta miljoner människor.
Lär dig mer

Ej korrigerade brytningsfel 

Enkelt korrigerade problem står för 43 procent av global synnedsättning och hälften av alla fall varken upptäcks eller behandlas.
Lär dig mer

 

 

 

 

Bli involverad

Om du vill hjälpa Lions att fortsätta det historiska åtagandet att bevara synens gåva uppmuntrar vi dig att göra en donation redan i dag.