Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Hungersnöd

Hungersnöd

Hungersnöd är ett problem utan gränser. Vi erbjuder anslag, program och initiativ, för att hjälpa Lions medlemmar att göra stora framsteg gällande att tillhandahålla måltider och näring till människor i nöd, med förhoppningen om att en dag kommer inget barn behöva leva utan att veta när nästa måltid kommer. 

 

Global statistik

 

1 av 9 är kroniskt hungriga.

Risken för brist på mat är cirka 10 % högre för kvinnor.

Minst 50 % av barnen under 5 år har dold hungersnöd--brist på väsentliga näringsämnen.

2 miljarder människor saknar regelbunden tillgång till näringsriktig och tillräcklig mat.

25 % av barnen är hämmade i sin tillväxt, på grund av brist på näringsriktig mat.

Källor: Världshälsoorganisationen, WhyHunger, UNICEF, Förenta Nationerna

 

Anslag om hungersnöd

LCIF erbjuder anslag till Lions distrikt på belopp från USD 10 000 till USD 100 000. Målet för LCIF:s pilotprogram för anslag till hungersnöd är att hjälpa Lions medlemmar att stödja skolbaserade matprogram, matbanker, matcenter och liknande inrättningar som tillhandahåller mat till människor när de behöver den allra mest.

Hunger Hungersnöd – Flygblad


 

Du kan bidra med mat till världen

Att besegra hungersnöd är en oerhört stor uppgift. Det kommer kräva insatser av alla, överallt och av alla medlemmar i Lions. För att börja göra skillnad kan du göra en donation i dag.