Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Diabetes

Diabetes

Lions runtom i världen kämpar mot diabetes. Vi genomför initiativ och program för att förbättra livet för dem som lever med diabetes och hjälper andra att inte utveckla typ 2-diabetes.

Global statistik

 

Vi hjälper till att utbilda världen om behovet av diabetesrelaterad forskning och initiativ. Vårt mål är att under de närmaste åren reducera denna statistik genom insatser, investeringar och vänlighet.

~463 miljoner i åldrarna 20-79 år hade diabetes (Förväntade antal fall år 2045: 700 miljoner)

50% av diabetesfall var odiagnostiserade

10% av alla hälsoutgifter för vuxna berodde på diabetes

374 miljoner människor hade en ökad risk för typ 2-diabetes

4,2 miljoner dödsfall orsakades av diabetes

Statistik från Världshälsoorganisationen

Fokuserade på diabetes

Beviljade LCIF-anslag

Sedan juli 2021 har LCIF beviljat 5 diabetesrelaterade anslag på totalt USD 273 219. Se de anslag som stärker Lions medlemmar att utveckla samhällsmiljöer som inspirerar och stödjer hälsosamma livsstilar samt tillhandahåller utbildning om diabetes och prediabetes.

Ansökan om diabetesanslag

Lions runtom i världen fokuserar sina hjälpinsatser på diabetes. För att uppnå bästa möjliga resultat har vi förbättrat våra anslag som hjälper med storskaliga projekt eller samarbetsprojekt.

Faktablad om diabetes


 

LCIF och World Diabetes Foundation

Tillsammans med World Diabetes Foundation skapar vi globala och lokala partnerskap som hjälper människor med diabetes och de som riskerar att få sjukdomen.

Samarbetar för att förebygga

Ett omfattande projekt pågår just nu i sex regioner i Georgien, för att främja tidig upptäckt och bättre hantering av diabeteskomplikationer.

Gör skillnad inom diabetes

Vi ber alla medlemmar i Lions att hjälpa oss med diabetes. Du kan göra skillnad redan i dag, genom att göra en donation.