Hem Diabetes

Diabetes

Lions medlemmar från hela världen röstade för att göra diabetes till vår främsta fråga framöver. När detta var beslutat ödslade vi ingen tid. Vi satte igång direkt, bland annat genom att utbilda allmänheten, samtidigt inledde vi initiativ och program för att förbättra livet för dem som lever med diabetes samt att hjälpa andra att undvika diabetes typ 2.


Siffrorna definierar behovet


Vi hjälper till att utbilda världen om diabetesrelaterade studier, forskning, program och initiativ. Vårt mål är att under de närmaste åren omforma denna statistik till insatser, investeringar och vänlighet. 

Mer än 422 miljoner människor lever med diabetes1

Diabetes orsakar mer än 5 miljoner dödsfall varje år

Den åttonde största orsaken till dödsfall i världen

1 av 3 regioner med låga inkomster säger att de har teknologin för att kunna diagnostisera och hantera diabetes2


[1][2] Världshälsoorganisationen
 

Gör skillnad inom diabetes

Vi ber alla medlemmar i Lions att hjälpa oss med diabetes. Du kan göra skillnad redan i dag, genom att göra en donation.

Donera nu