Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Diabetes

Diabetes

Lions runtom i världen kämpar mot diabetes. Vi genomför initiativ och program för att förbättra livet för dem som lever med diabetes och hjälper andra att inte utveckla typ 2-diabetes.

Global statistik

 

Vi hjälper till att utbilda världen om behovet av diabetesrelaterad forskning och initiativ. Vårt mål är att under de närmaste åren reducera denna statistik genom insatser, investeringar och vänlighet.

422 miljoner+ människor lever med diabetes

5 miljoner dödsfall varje år är ett resultat av diabetes

8:e största orsaken till dödsfall i världen

1 av 3 regioner med låga inkomster säger att de har teknologin för att kunna diagnostisera och hantera diabetes

Statistik från Världshälsoorganisationen

Ansökan om diabetesanslag

Lions runtom i världen fokuserar sina hjälpinsatser på diabetes. För att uppnå bästa möjliga resultat har vi förbättrat våra anslag som hjälper med storskaliga projekt eller samarbetsprojekt.

LCIF och World Diabetes Foundation

Tillsammans med World Diabetes Foundation skapar vi globala och lokala partnerskap som hjälper människor med diabetes och de som riskerar att få sjukdomen.

Samarbetar för att förebygga

Ett omfattande projekt pågår just nu i sex regioner i Georgien, för att främja tidig upptäckt och bättre hantering av diabeteskomplikationer.

Gör skillnad inom diabetes

Vi ber alla medlemmar i Lions att hjälpa oss med diabetes. Du kan göra skillnad redan i dag, genom att göra en donation.