Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Barncancer

Barncancer

LCIF tillhandahåller finansiellt stöd till Lions och har utvecklat strategiska partnerskap för att förbättra resultaten för barn med cancer.

Global statistik

 

57 % av barncancerfallen blir inte diagnostiserade i vissa delar av världen.

ÖVERLEVNAD I BARNCANCER; ≥80% industriländer; ≤20% mindre utvecklade länder.

Cancer är den största orsaken till dödsfall bland barn 300 000 nya fall varje år i åldern 0-19 år

Källor: The Lancet, Förenta Nationerna, Världshälsoorganisationen

Fokuserade på barncancer

Beviljade LCIF-anslag

Mellan juli 2021 och maj 2022 har LCIF beviljat 23 anslag relaterade till barncancer på totalt USD 1 500 439. Se de anslag som stärker Lions medlemmar att förbättra livskvaliteten för barn som genomgår behandling och deras familjer.

Samarbete med Global HOPE

LCIF samarbetar med Global HOPE för att ta i tu med de enorma skillnaderna gällande behandling av barncancer i industriländer och utvecklingsländer.

Anslagsprogram om barncancer

LCIF erbjuder anslag till Lions distrikt och multipeldistrikt på belopp från USD 10 000 till USD 150 000. Målet med LCIF:s pilotprogram om barncancer är att förbättra livskvaliteten för barn som får behandling och deras familjer.

Childhood Cancer Barncancer – Flygblad


 

Hjälp ett barns liv

Våra barn behöver oss. Genom att arbeta tillsammans kan vi göra skillnad i livet för tusentals barn som har diagnostiserats med cancer.