Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Barncancer

Barncancer

LCIF tillhandahåller finansiellt stöd till Lions och har utvecklat strategiska partnerskap för att förbättra resultaten för barn med cancer.

Global statistik

 

57 % av barncancerfallen blir inte diagnostiserade i vissa delar av världen.

ÖVERLEVNAD I BARNCANCER; ≥80% industriländer; ≤20% mindre utvecklade länder.

Cancer är den största orsaken till dödsfall bland barn 300 000 nya fall varje år i åldern 0-19 år

Källor: The Lancet, Förenta Nationerna, Världshälsoorganisationen

Fokuserade på barncancer

Beviljade LCIF-anslag

Sedan juli 2021 har LCIF beviljat 8 anslag relaterade till barncancer på totalt USD 607 881. Se de anslag som stärker Lions medlemmar att förbättra livskvaliteten för barn som genomgår behandling och deras familjer.

Samarbete med Global HOPE

LCIF samarbetar med Global HOPE för att ta i tu med de enorma skillnaderna gällande behandling av barncancer i industriländer och utvecklingsländer.

Anslagsprogram om barncancer

LCIF erbjuder anslag till Lions distrikt och multipeldistrikt på belopp från USD 10 000 till USD 150 000. Målet med LCIF:s pilotprogram om barncancer är att förbättra livskvaliteten för barn som får behandling och deras familjer.

Childhood Cancer Barncancer – Flygblad


 

Hjälp ett barns liv

Våra barn behöver oss. Genom att arbeta tillsammans kan vi göra skillnad i livet för tusentals barn som har diagnostiserats med cancer.