Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Barncancer

Barncancer

LCIF tillhandahåller finansiellt stöd till Lions och har utvecklat strategiska partnerskap för att förbättra resultaten för barn med cancer.

 

Global statistik

 

Varje år diagnostiseras mer än 300 000 barn med cancer runt om i världen. Det betyder att ett barn diagnostiseras med cancer varannan minut.

Globalt överlever 37 % av barnen med cancer, men överlevnadsnivån varierar mycket beroende på region.

2018 lanserade Världshälsoorganisationen det globala initiativet för barncancer med målet att år 2030 uppnå en överlevnadschans på 60 % för barn med cancer. Initiativet samlar intressenter från hela världen och inom olika sektorer mot det gemensamma målet. 

LCIF har börjat arbeta med initiativet för att utforska nya sätt på vilka Lions kan hjälpa barn med cancer i sina samhällen.

Statistik från Världshälsoorganisationen

 

Samarbete med Global HOPE

LCIF samarbetar med Global HOPE för att ta i tu med de enorma skillnaderna gällande behandling av barncancer i industriländer och utvecklingsländer.

Anslagsprogram om barncancer

LCIF erbjuder anslag till Lions distrikt och multipeldistrikt på belopp från USD 10 000 till USD 150 000. Målet med LCIF:s pilotprogram om barncancer är att förbättra livskvaliteten för barn som får behandling och deras familjer.

Childhood Cancer Barncancer – Flygblad


 

Hjälp ett barns liv

Våra barn behöver oss. Genom att arbeta tillsammans kan vi göra skillnad i livet för tusentals barn som har diagnostiserats med cancer.