Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Program för erkänsla Andra program för erkänsla

Andra program för erkänsla

Våra donatorer driver framgångarna för vår stiftelse. De är hjärtat i allt vi gör och de ger kraft till Lions medlemmar att göra vänlighet till insatser. För att visa vår uppskattning för allt det de ger har vi skapat ett antal sätt att ge erkänsla för deras insatser. 

Uppmärksamma det goda i alla

 

Individuella utmärkelser och erkänsla

Minnesdonationer

LCIF ger erkänsla till personer som donerar till stiftelsen till minne av någon. Donatorn får ett tackkort och den avlidnes familj får ett kort som informerar om donationen. Minnesdonationer på mindre än USD 1 000 tillgodoräknas inte för Melvin Jones Fellowship.

Humanitära partner

 

 

Serviceutmärkelser

Utmärkelsen Vän till mänskligheten

LCIF:s utmärkelse Vän till mänskligheten ger erkänsla till några få lionmedlemmar varje år som har givit stöd till LCIF på högsta nivå. LCIF:s ordförande avgör vilka mottagarna blir och de tilldelas en medalj.

LCIF:s utmärkelse Händer som hjälper

LCIF:s utmärkelse Händer som hjälper ger erkänsla till lionmedlemmar som främjar större medvetenhet om LCIF och stödjer stiftelsen i klubbar, distrikt och multipeldistrikt eller via media. För att ansöka fyller du i nomineringsformuläret och tillhandahåller dokumentation om hur stiftelsen har främjats.

 

 

Klubbutmärkelser

Klubbplakett

Klubbplaketten ger erkänsla till lionklubbar som donerar USD 1 000 eller mer till LCIF. Om klubben så begär kan den istället för plaketten erhålla ett tygmärke eller chevronmärke.

MJF-tygmärke

Klubbar får ett Melvin Jones Fellowship-tygmärke och chevronmärke första gången en medlem tilldelas en Melvin Jones Fellowship. 

100 procent MJF-tygmärke

Klubbar får ett 100 % Melvin Jones Fellowship-tygmärke när alla nuvarande klubbmedlemmar är Melvin Jones Fellows. LCIF-ordföranden tilldelar även klubben ett certifikat i samband med den internationella kongressen.

100 procent PMJF-tygmärke

Klubbar erhåller ett diamantformat tygmärke när alla nuvarande medlemmar når första nivån i det programmet Progressive Melvin Jones Fellowship. Klubbar erhåller diamantformade märken när alla medlemmar når nya nivåer i det progressiva programmet. LCIF-ordföranden tilldelar även klubben ett certifikat i samband med den internationella kongressen.

100 procent stödjande medlemmar, tygmärke

Klubbar erhåller ett tygmärke för 100 procent stödjande medlemmar och chevronmärke första gången alla medlemmar blir stödjande medlemmar. Klubbar erhåller ett chevronmärke för varje följande år de uppnår 100 procent stödjande medlemskap.

 

 

Distriktsutmärkelser

Ordförandens medalj

Distriktsguvernörer och LCIF-koordinatorer som bidrar med minst 30 000 USD till LCIF, och som ökar sina donationer till stiftelsen med minst 10 % jämfört med föregående år, är kvalificerade för ordförandens medalj i brons, silver, guld, platina eller diamant. Kriterierna för den prestigefyllda utmärkelsen kan hittas här.

Uppskattningscertifikat

Distrikt där alla klubbar donerar till LCIF under verksamhetsåret erhåller ett certifikat som erkänsla. Distriktsguvernören och distriktets LCIF-koordinator erhåller också ett uppskattningscertifikat för 100 procent klubbstöd som erkänsla.

Topp tio-certifikat

De 10 distrikt i världen som donerar mest till LCIF under ett verksamhetsår erhåller ett certifikat. Distriktets LCIF-koordinator erhåller också ett certifikat.

 

 

Företagsutmärkelser

Humanitära partner

Företag som donerar mer än USD 100 000 erhåller erkänsla som humanitära partner. Namn på partner skrivs in på väggen för humanitära partner vid det internationella huvudkontoret.

Företagsplakett

Företag som donerar USD 1 000 eller mer till LCIF erhåller en företagsplakett.