Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Lions Share Program

Lions Share Program

100 procent av donationerna till LCIF används till att stödja anslagsprogram, vilket gör det möjligt för Lions medlemmar att hjälpa världen i större skala samt att göra mer än vad de skulle kunnat göra på egen hand. Genom att bli en supporter under namnet Lions delar kommer du hjälpa till att förbättra Lions hjälpinsatser överallt.

Om Lions delar

Lions delar är ett årligt program som ger erkänsla för individuella donationer på tre nivåer: USD 50, USD 100 och USD 200. Donationerna inom programmet Lions delar tillgodoräknas gentemot MJF och används för att stödja LCIF:s anslagsprogram.

Klubbarna tilldelas tygmärket 100 % medlemsstöd och Chevron-märke när varje medlem har gjort en minsta donation på USD 50. För varje ytterligare år med 100 % medlemsstöd erhåller klubbarna ett Chevron-märke.
 

Bli en supporter med namnet Lions delar

Donationer kan göras genom att fylla i en MJF-ansökan och skicka den till LCIF. För donatorer som bor utanför USA och Kanada kan en kopia av formuläret och information om donationen skickas via e-post till donorassistance@lionsclubs.org. Donationer kan även göras på hemsidan med ett kreditkort. För ytterligare information om programmet Lions delar och samlade donationsbelopp från flera donatorer samtidigt läser du Instruktioner och riktlinjer. För mer information om programmet Lions delar kontaktar du avdelningen Donor Services via telefon 630-203-3836.

*Donatorernas namn krävs för att donationsbelopp ska kunna tillgodoräknas gentemot MJF.