Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Återvinning, Kreativitet Och Hjälpinsatser Tillsammans

Lion Magazine 15.01.2018
California
USA

I Sonora, Kalifornien, USA säger en snögubbe i trä på gräsmattan mer än ”God Jul.”

Snögubbarna, och likaså pumporna av trä som dekorerar människors hem vid Halloween, är ett tecken på stöd av Sonora Lions trädprogram.

I detta program använder Lions trä från träd som har dött av skadeinsekter, för att skapa dekorativa trädgårdsdekorationer de säljer för att samla in pengar. Dessa pengar hjälper låginkomsttagare med kostnaden att forsla bort andra träd från sina fastigheter som har dött av skadeinsekter.

Sonora ligger i centrala Sierra där myndigheterna uppskattar att cirka 66 miljoner träd har dött på grund av kombinationen av torka och skadeinsekter. De flesta av dessa träd finns på statlig mark, men inte alla. För fastighetsägare kan fällning och bortforsling av träd vara både svårt och dyrt. Många människor har mer än ett dött träd.

Att ta bort döda träd är mycket viktigt, förklarade Glenn Gottschall som är lionmedlem och pensionerad från skogsvårdsstyrelsen. Döda träd nära bostäder innebär fara för fallande grenar och en brandrisk, men många människor har inte råd att utföra arbetet eller kan inte göra det själva.

Tidigare distriktsguvernör Tom Penhallegon är medlem i Lions Club Sonora och när han insåg problemet kom han på idén att starta detta program. Med stöd av myndigheter i Sonora konstaterades att mer än 100 personer behövde hjälp, så mer än 150 träd på privata fastigheter har forslats bort, säger Penhallegon.

”Brandrisken har blivit mycket uppenbar i år. Den genomsnittliga kostnaden att ta bort ett träd på sin fastighet är cirka USD 1 000 per träd och många av ägarna har mellan 4 och 14 träd som måste tas bort, för att följa de regler som finns” säger han.

Lions medlemmar får de runda stammarna på cirka 7,5 cm och med hjälp av verktyg, knappar, färg, en halsduk och lite konstnärlig talang gör de en tråkig situation till en insamling och något som får folk att skratta.

De festliga verken har blivit populära och vi har samlat in USD 27 000, säger han. Lions och andra ideella organisationer vill öka detta till USD 1 miljon.

Programmet har även erhållit anslag från delstaten och företag på sammanlagt över USD 100 000. Resten samlas in i samband med projekt av Lions, Kiwanis och Rotary samt lokala donatorer och Lions beräknar att projektet kommer fortsätta i minst två år.

De bästa berättelserna på jorden

Varje månad publicerar tidningen LION inspirerande berättelser om den påverkan Lions har både lokalt och runtom i världen.