Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Ny Teknologi Hjälper Blinda Att ”Se” Genom Beröring

Joan Cary 15.02.2018
Kentucky
USA

A picture is worth a thousand words and it’s true of a tactile image as well.

För tre år sedan skickade Larry Skutchans dotter ett ultraljud till honom på hennes ofödda son.

Chefen för teknologi och forskning vid American Printing House for the Blind (APH) i Louisville, Kentucky, USA, är blind, men han hade en ny produkt på gång som skulle kunna hjälpa honom att ”se” sin son.

Skutchan tog en bild av dotterns ultraljud och med hjälp av en ny teknik som kallas ”Graphiti” och sin känsel kunde han ”se” sitt lilla barnbarns fingrar.

Han minns att det var ”helt enastående.”

I augusti kom elever från Kentucky School for the Blind, som ligger alldeles intill APH, på besök för att se den kommande solförmörkelsen. Skutchan hade en prototyp av maskinen ute och denna gång var den kopplad till en kamera som tog bilder av solen med några sekunders intervall. Jag gjorde det möjligt för eleverna att ”se” solförmörkelsen genom att beröra den bild som hade skapats på textilytan.

”Det här är en enastående maskin” säger Skutchan om den nya produkten som förväntas nå marknaden senare i år. ”Vi har satsat mycket tid, pengar och energi på att göra detta möjligt, få till rutnätet, de många pinnarna och att reducera mekaniken till rät storlek.”

”En bild säger mer än tusen ord och det gäller även en bild som man ser med känseln.”

Med ökad användning av teknologi i skolan kan bristen på grafik från bildskärmar bli ett hinder för lärande bland elever med nedsatt syn, säger han. Produkten Graphiti är ett genombrott och ger dem med nedsatt syn möjlighet att se grafik.

Graphiti har utvecklats av Orbit Research och Skutchans team vid APH och den elektroniska displayen innehåller 2 400 (60 x 40) pinnar som kan höjas och sänkas till olika nivåer. Pinnarnas olika höjd kan avbilda geometriska former, tårtdiagram, stapeldiagram, planritningar, teckningar, typografi, bilder med mera. För att avbilda nästa grafik på den återanvändningsbara displayen rör sig pinnarna upp och ner.

Enheten är i A4-storlek och displayen är cirka 25 cm x 15 cm och den kan användas antingen liggande eller stående. Den har även ett gränssnitt, så att användaren kan rita på displayen. När man ritar med fingret höjer sig pinnarna där man ritar. Användaren kan gå upp och ner på bilden, zooma och ta bort sin grafik samt spara bilder som har ritats till en dator.

”En sak vi försöker göra i år är att börja producera elektroniska böcker med blindskrift och grafik” säger Skutchan. ”Jag tror inte vi ens kan tänka oss vilken potential detta har. Man kan koppla den till en dator och den kan användas som bildskärm. Det är jättehäftigt.”

De bästa berättelserna på jorden

Varje månad publicerar tidningen LION inspirerande berättelser om den påverkan Lions har både lokalt och runtom i världen.