Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem The Lions Blog Lions Skyddar Barn I Indonesien Från Mässling Och Röda Hund

Lions Skyddar Barn I Indonesien Från Mässling Och Röda Hund

Jamie Konigsfeld 15.11.2017
Indonesia

We will make this world a safer place for our children.

”Vi kommer göra denna värld till en bättre plats att leva för våra barn”, säger guvernörsrådsordförande Jono Koesmo och är säker på framgångarna för Lions insatser att skydda barn i Indonesien mot mässling och röda hund.

Både mässling och röda hund är vanligt förekommande i Indonesien och tusentals fall rapporteras varje år. Mässling är en potentiellt dödlig sjukdom som kan göra att de som överlever drabbas av hjärnskador, dövhet och blindhet. Röda hund kan orsaka missfall och fosterskador.

Lions kan naturligtvis inte sitta vid sidan av och se på när tusentals barn diagnostiseras med dessa sjukdomar varje år. Med anslag från Lions Clubs International Foundation (LCIF) har Lions medlemmar i multipeldistrikt 307, Indonesien, deltagit i en vaccinationskampanj mot mässling och röda hund tillsammans med den indonesiska regeringen och Gavi The Vaccine Alliance.

Under denna tvååriga kampanj är målet att vaccinera minst 95 procent, eller cirka 70 miljoner indonesiska barn, mot mässling och röda hund. Efter kampanjen kommer den indonesiska regeringen att ersätta mässlingvaccinet med ett kombinerat vaccin i landets rutinprogram för vaccineringar. Regeringen i Indonesien hoppas kunna eliminera mässling och röda hund i landet senast år 2020.

För att kunna uppnå detta högt satta mål kommer kampanjen att genomföras i två faser. Den första fasen genomfördes i de sex provinserna på ön Java under augusti och september. Alla skolor genomförde vaccinationsdagar där barn i åldern 6-15 år blev vaccinerade. Kampanjen genomfördes även vid lokala kliniker, sjukhus och andra enheter, för att nå ut till barn i åldern nio månader till och med sex år som ännu inte har börjat skolan. Den andra fasen av kampanjen kommer att genomföras under 2018 där vaccinationer av barn kommer att ske i de 28 återstående provinserna utanför ön Java.

Koesmo är mycket involverad i kampanjen och han har beskrivit några av de utmaningar som Lions medlemmar har ställts inför i sina insatser att informera och uppmuntra till deltagande. ”Det som överraskade mig var att det finns så många myter och felaktig information om vaccinationer som ges till skolor och föräldrar.” För att kunna informera om det livräddande kombinationsvaccinet säger Koesmo att Lions når ut till skolor och föräldrar via sociala medier, webbsidor, seminarier och olika typer av annonser. Lions besöker även skolor, religiösa ledare och lokala politiker.

Kombinationsvaccinet skyddar barn från de potentiellt skadliga och dödliga infektionerna som påverkar många områden i Indonesien. LCIF och Lions kommer fortsätta samarbeta, för att säkerställa att alla barn får möjlighet att erhålla kombinationsvaccineringen.

De bästa berättelserna på jorden

Varje månad publicerar tidningen LION inspirerande berättelser om den påverkan Lions har både lokalt och runtom i världen.