Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Service StoriesVad som är på gång Ge Tillbaka En Sagostund

Ge Tillbaka En Sagostund

Joan Cary 15.03.2018
Berättelser på blindskrift ökar möjligheterna att läsa
Kentucky
USA

If you start getting Braille Tales books when a child’s born, your child can have quite a library by the time they turn 6.

Maddie Horlander plockar ner sina favoritböcker från hyllorna i skolans bibliotek och lägger dem på hög intill sin mammas stol innan hon sätter sig i mammans knä.
”Llama Llama Gram and Grandpa” ligger högst upp i högen och trots att den lillgamla femåringen inte kan läsa orden gör hon mer än att bara titta på bilderna.

När Maddies mamma Kristin läser högt följer Maddies små fingrar uppifrån och ner samt vänster till höger blindskriften som berättar om bilden på sidan.

Det är en sagobok i blindskrift. Det betyder att både en seende person och en blind person kan sitta tillsammans och läsa boken, eftersom den är tryckt både med vanlig text och blindskrift.

Sagoböcker på blindskrift är en insats av American Printing House (APH) for the Blind i Louisville, Kentucky, USA, som Lions stödjer. Varannan månad skickar APH en särskilt utvald barnbok med text/blindskrift utan kostnad till cirka 1 500 barn med nedsatt syn runtom i hela USA.

Bob Belknap är vice president för utveckling vid APH och han skulle vilja se att detta antal ökar. Han uppmuntrar familjer att gå med i detta program som är gratis, för böckerna uppmuntrar till läsning och hjälper till att bygga upp läsförmåga i tidig ålder, men de ger även blinda barn och seende föräldrar, eller vice versa, möjlighet att mysa och läsa tillsammans.

Maddie är elev vid Visually Impaired Preschool Services (VIPS) i Louisville, men hon är inte blind. Hon föddes med en ovanlig genetisk åkomma som kallas ocular motor apraxia, vilken påverkar hennes perifera synfält. Hennes ögon rör sig inte tillräckligt snabbt för att fokusera till höger eller vänster, så hon rör på huvudet i form av en åtta för att kompensera.

Hon lär sig blindskrift i förskolan, men hennes föräldrar är osäkra på om hon kommer att läsa blindskrift. Från sagoböckerna på blindskrift har hon redan lärt sig att vi läser uppifrån och ner samt från vänster till höger. Hon har upptäckt att inte alla människor läser på samma sätt och hon har lärt sin äldre syster hur några av hennes vänner i skolan läser.

Hemma har Maddie runt tio böcker på blindskrift som har kommit med posten sedan hennes mamma gick med i programmet.

De är mycket tacksamma för böckerna, säger Kristin Horlander, för böcker på blindskrift är ovanliga i bokhandeln och på biblioteket och dessutom är de dyra för föräldrarna att köpa.

Programmet med sagoböcker på blindskrift inleddes när en mamma i delstaten Tennessee sökte efter böcker på blindskrift, så att hon skulle kunna läsa för sitt unga och seende barn. Hennes barn fick böcker utan kostnad från Dolly Parton Imagination Library, vilket är ett populärt program som varje månad skickar ut cirka en miljon åldersanpassade böcker till barn under sex år i USA, Storbritannien, Kanada och Australien, men den blinda mamman kunde inte läsa böckerna för sitt barn.

År 2011 fann APH ett sätt att lösa hennes problem. APH, Dolly Parton Imagination Library och Penguin USA, vilka tillhandahåller böckerna, inledde detta program tillsammans. Parton presenterade sin favoritbok ”The Little Engine That Could”, vilken var den första sagoboken på blindskrift, till en ung blindskriftsläsare från Tennessee. År 2012 skickades de första 200 böckerna med post från APH till barn i hela landet och Lions Club Louisville Downtown stöttade programmet.

Belknap säger att via en enkel process på nätet kan familjer registrera barn med synnedsättning från födseln till och med fem års ålder till programmet, för att erhålla en gratis bok varannan månad. APH:s mål är att 2 000 barn ska få böcker under detta år. En donation på USD 77 betalar för ett barn att få böcker under ett år.

Vid APH väljer en lässpecialist böcker som är lämpliga för barn med nedsatt syn från Imagination Librarys lista och därefter levereras böckerna till Kentucky Correctional Institution for Women nära Louisville. Kvinnor i fängelset som deltar i programmet översätter till blindskrift, vilket är en mycket efterfrågad färdighet, och placerar remsor med blindskrift på varje sida.

Inspelningar av Imagination Librarys böcker finns även tillgängliga på APH:s webbplats.

Lion Adam Ruschival, president i Lions Club Louisville Downtown och tidigare elev vid Kentucky School for the Blind, säger att klubben är mycket glad över att stödja APH:s insatser och även VIPS där Maddie är elev. Lions har sponsrat VIPS i ungefär 30 år.

Under åren har Lions klubbar i West Virginia, Wyoming, Illinois och Alabama också stöttat APH, säger Belknap. Men Lions Club Downtown Louisville har skapat en särskilt stark arbetsrelation med sina grannar.

Lion Charles ”Burt” Boyer, pensionerad från sitt arbete med utbildning för blinda, är stolt över klubbens insatser. ”Om man börjar erhålla sagoböcker på blindskrift när barnet föds kommer barnet att ha ett riktigt bibliotek när det fyller 6 år” säger han.

Klubbar som är intresserade av att stödja barn med nedsatt syn att erhålla sagoböcker på blindskrift kan finna mer information på följande webbplats www.aph.org/brailletales.

De bästa berättelserna på jorden

Varje månad publicerar tidningen LION inspirerande berättelser om den påverkan Lions har både lokalt och runtom i världen.