Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Service StoriesVad som är på gång LCIF Och Deras Partner Tillhandahåller Könsjämlika Insatser I Delhi, Indien

LCIF Och Deras Partner Tillhandahåller Könsjämlika Insatser I Delhi, Indien

Ariel Dickson 15.02.2018
Delhi
India

It is a shining example of the positive youth development skills Lions Quest has fostered in millions of young people.

Könsbaserat våld och ojämlikhet är en ledsam verklighet i många länder runtom i världen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattas 35 procent av kvinnor i världen ha blivit utsatta för någon form av fysiskt eller sexuellt våld. Dessa handlingar kan orsaka svåra återverkningar, både fysiska och psykologiska. I många delar av världen skyr och undviks dessa kvinnor av sina familjer och av samhället. I många fall kan de inte finna arbete och har därmed begränsade möjligheter att försörja sig själva och sina barn. Dessutom är sannolikheten högre att barn som växer upp i familjer där våld har förekommit kommer att uppleva våld senare i livet. För att komma ur den onda cirkeln är det oerhört viktigt att erbjuda utbildning och stöd till barn och ungdomar.

Lions Clubs International Foundation (LCIF), i samarbete med Breakthrough Communications PL och Independent Television Service, Inc. (ITVS), har inlett ett nytt initiativ om förhindrande av könsbaserat våld i Delhi, Indien. Det första utbildningstillfället genomfördes den 10-11 oktober 2017 samtidigt som International Day of the Girl Child uppmärksammades. Projektet främjar ett positivt skolklimat och en säker utbildningsmiljö för alla elever. LCIF beviljade USD 100 000 för uppstart av detta samarbetsprojekt mellan flera organisationer.

Den första pilotutbildningen hade titeln ”Dosti Ka Safar” (En resa i vänskap) och den byggde på lektionerna i Lions Quest-programmet, vilket kommer hjälpa till att skapa bättre jämlikhet bland 2 000 ungdomar i New Delhi och närliggande områden. Den specialanpassade utbildningen genomförs med lärarledda diskussioner, filmer och Lions Quest-modellen att öva på färdigheter, för att sprida konstruktiva beteenden från lektionerna till alla klassrum och till samhället.

”Det är ett lysande exempel på den positiva ungdomsutveckling som lärs ut med Lions Quest och som har fostrat miljoner unga människor.”

”Lions Clubs International Foundation är hedrad över att samarbeta med pionjärer som skapar förändring”, säger LCIF:s ordförande Chancellor Bob Corlew. ”Detta Lions Quest-projekt kommer att bringa positiv social förändring och göra skillnad för tusentals kvinnor och flickor i Delhi-området. Det är ett lysande exempel på den positiva ungdomsutveckling som lärs ut med Lions Quest och som har fostrat miljoner unga människor.”

”Denna kursplan kommer göra det möjligt för ungdomar att finna och få tillgång till stöd och resurser som finns i deras område, ta itu med och förhindra diskriminering och våld samt skapa säkrare platser att vara för dem och deras vänner”, säger Pauline Gomes, chef vid Breakthrough.

Indiens engagemangskoordinator Abhishek Srivastava lägger till att de är mycket glada och hedrade över att kunna samarbeta med andra organisationer vid genomförandet av dessa unika och kursplansbaserade utbildningar.

För att nå dessa ambitiösa mål har Lions Quest och dess partner utbildat lärare från nio lokala skolor i socialt- och emotionellt lärande samt att komma förbi patriarkala normer, könsfördomar och stereotyper. I alla klassrum fanns tryckta böcker för lärarna, material för eleverna, videor och ”Priya’s Shakti”, vilken är en grafisk novell om en våldtagen kvinna som blev en hjälte i sin indiska by.

Tidigare under år 2017 undertecknade Lions Clubs International en avsiktsförklaring med UN Women (FN:s organ för jämlikhet mellan könen samt utveckling av kvinnor), för att främja LCI:s åtagande gentemot FN:s hållbara utvecklingsmål.

I mer än 30 år har Lions Quest utvecklat och genomfört ett omfattande och evidensbaserat program om socialt- och emotionellt lärande i skolor runtom i världen. Tack vare spridning av kursplanen, yrkesmässig utveckling och engagemang i samhället har mer än 16 miljoner ungdomar haft nytta av programmet. Projektet i Indien är en ny milstolpe i Lions insatser för ungdomar i världen. Det inspirerar till en hoppfull framtid där män och kvinnor har lika möjligheter och alla människor är fria att leva säkra och glada liv.

De bästa berättelserna på jorden

Varje månad publicerar tidningen LION inspirerande berättelser om den påverkan Lions har både lokalt och runtom i världen.