Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem Ge en donation

Ge en donation

Mer än 19 miljoner barn i världen är blinda eller har nedsatt syn, men 80 % av fallen kan undvikas. För varje US-dollar kan Syn för barn nå fyra barn som behöver hjälp!

För varje utbildning inom ögonvård, synundersökning samt tillgång till professionella ögonundersökningar, behandling och glasögon säkerställer vi att fler barns ögonhälsa och möjligheter ligger i fokus.

sfk

Dela ditt stöd till människor världen över som söker en trygg plats de kan kalla ett hem.

Tack vare att 100 % av donationerna går till anslag och program stärker LCIF de engagerande hjälpinsatser som Lions medlemmar utför till förmån för dem som behöver vår hjälp. Även om de som drar nytta av ditt stöd kanske aldrig kommer att känna till din generositet så är Lions Clubs International Foundation och våra förmånstagare tacksamma för ditt stöd.

1 Vilken fråga skulle du vilja stödja?
Kampanj

En donation till LCIF och alla de frågor stiftelsen stödjer.

En donation till LCIF öronmärkt för katastrofinsatser.

Vänligen notera att donationer till fonden för katastrofhjälp inte kvalificerar för LCIF:s anslag för distrikt och klubbar som påverkar samhället.

2 Välj hur ofta du önskar att ge en donation
Är detta en återkommande donation?
Hur mycket vill du donera?
En donation om USD XXX kommer att debiteras varje månad på dagens datum och kommer att fortsätta tills du avbryter betalningen. Om dagens datum inte finns i en viss månad (till exempel den 31:a) kommer din donation att debiteras den sista dagen i den månaden. betalningen.
Din donation på USD XXX kommer att upprepas den DD:e var tredje månad.


Nästa donation blir den YYYY-MM-DD och kommer att fortsätta varje kvartal tills du annullerar betalningen.
En donation om USD XXX kommer att debiteras varje år på dagens datum och kommer att fortsätta tills du avbryter betalningen.

Vänligen notera att din donation kommer att handläggas i USD.  
3Vem är donatorn?
Vem är gåvan från?

Din donation kvalificerar dig till nålen Lions delar. Vill du att en nål skickas till dig?

Lions Share-nål

Din donation kvalificerar dig till nålen Lions delar – Leonivå. Vill du att en nål skickas till dig?

Leo Share Pin

Är detta en anonym gåva?

Är detta en anonym gåva?
4Önskar du beställa en utmärkelse för denna donation?
Jag vill stödja LCIF:s humanitära insatser utan att erhålla erkänsla. En donationsbekräftelse kommer att skickas till donatorn.
Är donationen avsedd som en gåva till en särskild person? LCIF kan skicka ett kort för din räkning.
Du kan registrera en MJF-donation i ditt namn eller välja att visa erkänsla för någon annan. Detta alternativ kan användas vid betalning av hela MJF/PMJF-beloppet eller vid delbetalning.
 

Till vem ska materialet skickas?

5Hur vill du betala?
Hur vill du betala?
Stärker era hjälpinsatser

Lions Clubs International Foundation (LCIF)

LCIF är er stiftelse och tillsammans kan vi bidra med snabba hjälpinsatser och kraftfull påverkan. Upptäck hur era hjälpinsatser kan stärkas.