Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Ge en donation

Ge en donation

När 100 % av din donation används för att stärka Lions omsorgsfulla hjälpinsatser kan vi tillhandahålla en ljusare framtid till dem som behöver oss allra mest. Även om de som drar nytta av ditt stöd kanske aldrig kommer att känna till din generositet så är Lions Clubs International Foundation och våra förmånstagare tacksamma för ditt stöd.

Tack för att du slutför din donation nedan, eller på våra webbplatser för Kanada och Indien.

LCIF:s allmänna fond för katastrofhjälp omfattar alla katastrofer. Vi planerar att stödja COVID-19 projekt från den allmänna katastroffonden. Om finansiering överträffar projektbehoven kan pengarna komma att användas för att stödja andra katastrofhjälpinsatser. För att ge en donation till COVID-19 hjälpinsatser klickar du här.

Om du har möjlighet att ge en donation till COVID-19 hjälpinsatser kan du överväga att stödja Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s fond för katastrofhjälp nedan.

1 Cause
Kampanj

LCIF ger för närvarande prioritet till områden som har en extremt hög nivå av sjukdomsfall på grund av COVID-19. Fokus kommer ligga på de behov som finns vid lokala hälsovårdsenheter och ledningssystem för krishantering, vilka samordnar sina insatser enligt riktlinjer från Världshälsoorganisationen (WHO) och Centers for Disease Control and Prevention (CDD). Lions Clubs International Foundation (LCIF) arbetar med lokala lionmedlemmar för att identifiera områden med behov.

2 Välj hur ofta du önskar att ge en donation
Hur mycket vill du donera?

Vänligen notera att din donation kommer att handläggas i USD.  
Är detta en återkommande donation?
3Vem är donatorn?
Vem är gåvan från?

Din donation berättigar dig till en nål under programmet Lions delar. Vill du att en nål skickas till adressen ovan?

Lions Share-nål

Är detta en anonym gåva?

Är detta en anonym gåva?
4Önskar du beställa en utmärkelse för denna donation?
Jag vill stödja LCIF:s humanitära insatser utan att erhålla erkänsla. En donationsbekräftelse kommer att skickas till donatorn.
Är donationen avsedd som en gåva till en särskild person? LCIF kan skicka ett kort för din räkning.
Du kan registrera en MJF-donation i ditt namn eller välja att visa erkänsla för någon annan. Detta alternativ kan användas vid betalning av hela MJF/PMJF-beloppet eller vid delbetalning.

Till vem ska materialet skickas?

5Hur vill du betala?
Hur vill du betala?
Stärker hjälpinsatser

Kampanj 100

Samtidigt som LCIF:s fokusområden blir fler inleder vi även en kampanj på tre år, för att samla in USD 300 miljoner. Vi ber både Lions medlemmar och allmänheten om att bli involverade i denna episka insats där vi alla har möjlighet att göra stor skillnad i världen!