Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Svar på coronavirus

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Svar på coronavirus

Lions Clubs International arbetar aktivt med våra klubbar runt om i världen och vi övervakar den pågående coronaviruspandemin (COVID-19), som förändrar vårt sätt att leva, arbeta och hjälpa. Denna sida är din centrala källa för nyheter och resurser som påverkar Lions och våra insatser att hjälpa världen under denna utmanande tid. Återkom ofta för att ta del av uppdateringar eftersom situationen förändras snabbt. Låt oss fortsätta tillhandahålla vänliga insatser genom att prioritera hälsa och säkerhet i våra samhällen.

Senaste nyheter

 

Lions internationella kongress 2022 flyttas
Lions internationella kongress 2021 flyttar till virtuellt evenemang
Den internationella styrelsen tar steg för att hjälpa våra klubbar
Huvudkontoret är tillfälligt stängt för besökare och rundturer
LCIF:s svar på coronaviruset

Senaste uppdatering

Lions internationella kongress 2022 flyttas
Lions internationella kongress 2021 flyttar till virtuellt evenemang
Den internationella styrelsen tar steg för att hjälpa våra klubbar
Viktiga uppdateringar om forum 2020
Huvudkontoret är tillfälligt stängt för besökare och rundturer
USA/Kanada Forum 2020 är inställt
Ytterligare resurser

 

 16 juni 2021

Lions internationella kongress 2022 flyttas

På grund av pågående utmaningar med covid-19 har den internationella styrelsen beslutat att flytta Lions internationella kongress 2022 från New Delhi, Indien, till Montréal, Kanada.

Pågående rese- och hälsorekommendationer samt kongressens storlek och komplexitet har lett fram till detta svåra beslut. Den internationella styrelsen har också beslutat att en framtida kongress kommer att genomföras i den vackra staden New Delhi i framtiden, under ett gemensamt överenskommet år.

Tyvärr är detta inte första gången covid-19 kräver att vår organisation anpassar sina planer för att skydda våra medlemmar, vår personal, våra leverantörer och lokala samhällen. Under 2020 röstade den internationella styrelsen ja till att ställa in kongressen i Singapore på grund covid-19 och landets inresebegränsningar. I januari 2021 förvandlades Lions 103:e internationella kongress från ett fysiskt evenemang i Montreal, Kanada, till organisationens första virtuella kongress, som svar på den pågående globala pandemin.

Vi skulle vilja uppmärksamma våra medlemmar i Indien som är en mycket viktig del av vår lionfamilj. De har haft stora utmaningar i sitt land precis som så många andra runt om i världen. Vi vet att Lions där, och i hela världen, arbetar för att hjälpa sina samhällen på säkra sätt. Trots att covid-19 har tvingat oss att förändra sättet på vilket vi lever, arbetar och deltar i hjälpinsatser, kommer vi att fortsätta möta denna utmaning tillsammans.

Vi kommer ta steg för att planera vår internationella kongress 2022 i Montreal, vilken kommer att genomföras den 24-28 juni 2022. Vi kommer fortsätta att kommunicera våra planer med Lions i hela världen.

 

 21 januari 2021

Lions internationella kongress 2021 flyttar till virtuellt evenemang

På grund av fortsatta utmaningar kring pandemin med coronaviruset (COVID-19) har den internationella styrelsen röstat att flytta Lions internationella kongress 2021 i Montreal till ett virtuellt evenemang, vilket kommer att levereras helt på nätet. Detta beslut fattades med tanke på hälsa och säkerhet för våra medlemmar, vår personal och våra leverantörer, eftersom begränsning av internationella resor och större folksamlingar är nyckeln till minskning av spridningen.

Trots att vi är besvikna över att vi inte kan genomföra detta evenemang på plats är vi samtidigt glada över att kunna genomföra vår första virtuella internationella kongress, vilken på ett säkert sätt kan skapa kontakt mellan medlemmar runtom i världen. Vi arbetar fortfarande med detaljerna kring det nya kongressformatet och vi kommer att informera om dessa så snart de är klara.

Här följer några viktiga detaljer om den virtuella kongressen 2021, vilka vi vill dela med dig:

 • Alla är inbjudna – Vår kongress 2021 kommer att bli ett virtuellt evenemang som är öppet för alla Lions och Leos i hela världen. 
 • Registreringsavgifter – Registreringsavgiften är USD 50 till och med den 31 mars och USD 75 från och med den 1 april. Registreringsavgiften för Leos är USD 30 oavsett datum. Kongressens datum är för närvarande den 25-29 juni. Ytterligare information om evenemanget och registrering kommer inom kort.
 • Registrerade medlemmar – Medlemmar som för närvarande är registrerade till kongressen kommer att erhålla mejl inom kort med mer information om deras registreringsalternativ. 
 • Val – Val av verkställande tjänstemän och internationella direktorer kommer att genomföras elektroniskt och information om denna process kommer inom kort.
 • Uppdateringar om kongressen – Besök vår webbsida LCICon för uppdateringar om kongressen och detaljer så snart de finns tillgängliga.

Den globala pandemin har tvingat oss alla att fatta beslut och göra förändringar som sätter hälsa och säkerhet allra främst. Emellertid är vi optimistiska att med varje ny dag finns det hopp och som medlemmar i Lions fortsätter vi finna nya sätt att hålla kontakt, genomföra säkra hjälpinsatser och fortsätta vår globala uppgift att genomföra hjälpinsatser.

Vi uppskattar din förståelse under denna utmanande tid för vår organisation och för världen och vi tackar dig för dina enastående insatser som medlem i Lions. 

 

 20 januari 2021

Den internationella styrelsen tar steg för att hjälpa våra klubbar

Coronapandemin påverkar Lions arbete runt om i världen. Som du känner till har den även orsakat ekonomiska svårigheter för våra medlemmar och de människor vi bryr oss om. 

För att stödja de otroliga män och kvinnor som tillhandahåller hjälpinsatser tillsammans med oss har den internationella styrelsen enhälligt röstat igenom en resolution för att hjälpa våra klubbar. 

Detta är en översikt av den nya resolution som godkänts av den internationella styrelsen:

 • Befrielse från charter- och inträdesavgifter –  Inga charter- och inträdesavgifter kommer att debiteras mellan den 1 januari - 30 juni 2021.
 • Flexibla betalningar –  Inga klubbar med fullgjorda ekonomiska skyldigheter den 31 december, 2020, kommer att stängas av eller läggas ned på grund av sena betalningar av medlemsavgifter, till och med den 30 juni 2021. Full betalning måste mottas innan den 30 juni 2021 för att undvika avstängning eller nedläggning.
  • Vänligen notera, klubbar som placerades i finansiell avstängning den 31 december 2020 kommer att befinna sig i finansiell avstängning tills dess att det utestående beloppet är betalt. Dessa klubbar måste fortfarande betala sina utestående avgifter, eller skapa en plan för återbetalning med Accounts Receivable Department vid Lions Clubs International, för att undvika nedläggning den 1 mars 2021.

Dessa ytterligare åtgärder kommer hjälpa medlemmar som har finansiella svårigheter och ge våra klubbar det stöd och den uppmuntran de behöver under dessa utmanande tider. I mer än ett århundrade har Lions medlemmar tagit sig an mänsklighetens största utmaningar och tillsammans kommer vi att övervinna denna. 

Världen behöver Lions nu mer än någonsin. Tack för dina utomordentliga hjälpinsatser och ditt engagemang för våra samhällen och världen.

 

 20 juli 2020

Viktiga uppdateringar om forum 2020

På grund av COVID-19 har majoriteten av våra internationella forum antingen ställts in eller skjutits upp. Besök vår forumsida för att aktuell information.

Kontakta ledare i ditt distrikt eller multipeldistrikt för uppdateringar om lokala årsmöten.

 

 8 juli 2020

Huvudkontoret är tillfälligt stängt för besökare och rundturer

Lions internationella huvudkontor i Oak Brook tillåter nu ett begränsat antal anställda att återvända till byggnaden. Huvudkontoret är emellertid fortfarande stängt för medlemmar som önskar besöka byggnaden, detta för att säkerställa säkerheten för personal och gäster.  Rundturer och besök i Lions butik kommer inte att tillåtas innan det anses vara säkert att återuppta dessa aktiviteter. 

Många anställda kommer inte att arbeta i byggnaden, men arbetar på distans och finns tillgängliga under arbetstid för att hjälpa Lions medlemmar. Du är alltid välkommen att kontakta LCI:s eller LCIF:s personal.

Vår webbutik är alltid öppen, så att du kan beställa klubbrekvisita, kläder och andra varor. 

Tack för ditt tålamod under dessa utmanande tider. Vi önskar god hälsa till alla våra medlemmar och all vår personal runt om i världen.

 

 22 juni 2020

USA/Kanada Forum 2020 är inställt

USA/Kanada Forum 2020 som var planerat att genomföras i Louisville, Kentucky, USA den 17-19 september 2020 har ställts in.

Kontakta ledare i ditt distrikt eller multipeldistrikt för uppdateringar om lokala årsmöten.

 

 29 maj 2020

Den internationella styrelsen tar steg för att hjälpa våra klubbar

Coronapandemin har påverkat Lions arbete runt om i världen. I många fall har den även orsakat ekonomiska svårigheter för våra medlemmar och de människor vi bryr oss om. 
För att stödja de otroliga män och kvinnor som arbetar med oss har den internationella styrelsen antagit en resolution för att hjälpa våra klubbar. 
Detta är en översikt av den resolution som godkänts av den internationella styrelsen:

 • Flexibla betalningar –  Inga klubbar kommer att stängas av eller läggas ned på grund av sena betalningar av medlemsavgifter, till och med den 31 december 2020.
 • Befrielse från charter- och inträdesavgifter –  Inga charter- och inträdesavgifter kommer att debiteras mellan den 1 juli - 31 december 2020. 

Dessa insatser hjälper medlemmar som har ekonomiska svårigheter och ger våra klubbar hopp, uppmuntran och en möjlighet att starta det nya verksamhetsåret med ny energi och entusiasm.

Vi befinner oss i en tid med stora behov, men vi kommer att övervinna detta tillsammans. I mer än ett århundrade har Lions tagit sig an de största utmaningarna som mänskligheten står inför. Det är vilka vi är och vad vi gör.
Låt oss arbeta tillsammans. Och låt oss komma ihåg hur viktiga vi är för våra samhällen och världen.
 

 

 8 maj 2020

Inställda Europa Forum 2020 och framtida datum

De Europaforum som ursprungligen planerades att genomföras den 1–3 oktober 2020 i Thessaloniki, Grekland, och den 28–30 oktober i Zagreb 2021, har skjutits upp in på grund av coronapandemin. 

Dessa forum har flyttats till följande datum och platser: 

 • 7–9 oktober 2021 i Thessaloniki, Grekland 
 • 27–29 oktober 2022 i Zagreb, Kroatien 
 • 26–28 oktober 2023 i Klagenfurt, Österrike 

Vänligen kontakta distriktet och multipeldistriktets ledare för uppdateringar om lokala årsmöten.

 

 28 april 2020

Illfällig stängning av Lions internationella huvudkontor har förlängts till 30 maj

Myndigheterna i delstaten Illinois, USA, har förlängt påbudet om att stanna hemma till den 30 maj för att minska smittspridningen av coronaviruset. Åtgärderna inkluderade kravet att upphöra med all icke nödvändig verksamhet i delstaten. Lions Clubs International identifieras som icke nödvändig. För att följa påbudet kommer Lions Clubs Internationals huvudkontor i Oak Brook att hålla stängt till och med den 30 maj 2020.

Personal kommer inte att befinna sig i byggnaden, men kommer att jobba på distans och finnas tillgängliga under ordinarie arbetstider för att hjälpa Lions medlemmar. Du kan kontakta LCI:s personal eller LCIF:s personal vid behov.

Kapaciteten i våra system kan komma att påverkas på grund av det ökade antalet anställda som arbetar på distans och svarstiderna kan komma att dröja. Verksamhet som kräver att personal befinner sig på kontoret kommer med stor sannolikhet att begränsas. 

Ytterligare information kommer att tillhandahållas under det att situationen utvecklas, men här kommer preliminär vägledning:

 • När det gäller utestående skulder rekommenderar vi att distrikt tillåter klubbar som kan uppvisa att de har betalt utestående skulder att rösta. Detta kan ske via ett kontoutdrag. Klubbar kommer inte att läggas ned under denna period, på grund av utmaningarna att ta emot och handlägga fysiska checkar och elektroniska betalningar.
 • Vänligen använd MyLCI eller annan elektronisk betalningsmetod (ACH, SEPA, Boleto, NEFT, etc) vid betalningar till LCI.
 • Vänligen skicka LCIF donationer via webbplatsen istället för att skicka en check till huvudkontoret. Notera att anslagsutbetalningar och erkänsla kommer att försenas under det att kontoret är stängt.
 • Utmärkelser och erkänsla, beställningar av klubbrekvisita samt utbetalningar av ersättning kommer att försenas. 

Vi uppskattar ditt tålamod under dessa extraordinära tider och vi önskar god hälsa till alla Lions medlemmar och personal runt om i världen.

 

 7 april 2020

Kiwanis International, Lions Clubs International, Optimist International och Rotary International arbetar tillsammans

Lions Clubs International, Kiwanis International, Optimist International och Rotary International levererade ett gemensamt budskap om tröst och hopp under denna COVID-19 pandemi. Dessa välkända serviceorganisationer utnyttjar styrkan i sina nätverk, bestående av totalt 3,2 miljoner medlemmar, och riktar in sina kollektiva färdigheter, resurser och idéer för att stödja sjukvårdspersonal på frontlinjen samt blåljuspersonal under de att de kämpar mot denna sjukdom och räddar liv. Läs hela uttalandet.
 

 3 april 2020

Den tillfälliga stängningen av Lions internationella huvudkontor har förlängts

Myndigheterna i delstaten Illinois, USA, har förlängt påbudet om att stanna hemma till den 30 april för att minska smittspridningen av coronaviruset. Åtgärderna inkluderade kravet att upphöra med all icke nödvändig verksamhet i delstaten. Lions Clubs International identifieras som icke nödvändig. För att följa påbudet kommer Lions Clubs Internationals huvudkontor i Oak Brook att hålla stängt till och med den 30 april 2020.

Personal kommer inte att befinna sig i byggnaden, men kommer att jobba på distans och finnas tillgängliga under ordinarie arbetstider för att hjälpa Lions medlemmar. Du kan kontakta LCI:s personal eller LCIF:s personal vid behov.

Kapaciteten i våra system kan komma att påverkas på grund av det ökade antalet anställda som arbetar på distans och svarstiderna kan komma att dröja. Verksamhet som kräver att personal befinner sig på kontoret kommer med stor sannolikhet att begränsas. 

Ytterligare information kommer att tillhandahållas under det att situationen utvecklas, men här kommer preliminär vägledning:

 • När det gäller utestående skulder rekommenderar vi att distrikt tillåter klubbar som kan uppvisa att de har betalt utestående skulder att rösta. Detta kan ske via ett kontoutdrag. Klubbar kommer inte att läggas ned under denna period, på grund av utmaningarna att ta emot och handlägga fysiska checkar och elektroniska betalningar.
 • Vänligen använd MyLCI eller annan elektronisk betalningsmetod (ACH, SEPA, Boleto, NEFT, etc) vid betalningar till LCI.
 • Vänligen skicka LCIF donationer via webbplatsen istället för att skicka en check till huvudkontoret. Notera att anslagsutbetalningar och erkänsla kommer att försenas under det att kontoret är stängt.
 • Utmärkelser och erkänsla, beställningar av klubbrekvisita samt utbetalningar av ersättning kommer att försenas. 

Vi uppskattar ditt tålamod under dessa extraordinära tider och vi önskar god hälsa till alla Lions medlemmar och personal runt om i världen.
 

 27 mars 2020

Lions internationella kongress 2020 inställd

Den internationella styrelsen har beslutat att ställa in Lions internationella kongress 2020, vilket gör att nästa kongress kommer att genomföras 2021 i Montreal, Canada.

Den internationella styrelsen har beslutat att ställa in den internationella kongressen 2020 på grund av coronaviruset (COVID-19). Detta innebär att nästa internationella kongress kommer att genomföras 2021 i Montreal, Kanada.

Den 20 mars informerade jag dig om att kongressen 2020 inte skulle kunna hållas i Singapore på grund av de restriktioner hälsovårdsministeriet i Singapore hade infört. Efter att ha utvärderat flera olika alternativ, bland annat att flytta kongressen till en annan stad eller att skjuta upp den till ett senare datum, beslutade den internationella styrelsen att ställa in kongressen 2020. Detta beslut fattades med tanke på hälsa och säkerhet för Lions medlemmar, personal och utställare.

Vår kongresspersonal kommer att arbeta hårt för att hjälpa dig. Lions Clubs International kommer att återbetala alla betalda registreringsavgifter. Vi ber dig vänligen att inte kontakta LCI registreringsavdelning gällande avbokning av din registrering, din biljett eller ditt hotell, eftersom vi just nu fastställer alla detaljer kring avbokningar.

Vi är besvikna över att vi inte har kunnat fortsätta arbetet med denna internationella kongress, men vi är optimistiska över att det finns hopp varje dag och att vi som medlemmar i Lions kommer att finna nya sätt att visa vänlighet samtidigt som vi genomför säkra hjälpinsatser i samhället.

Med vänlig lionhälsning

Dr. Jung-Yul Choi
Internationell president
 

 21 mars 2020

LCI:s huvudkontor i Oak Brook håller tillfälligt stängt

I fredags beordrade regeringen i Illinois, USA, alla Illinois invånare att stanna hemma från och med 17.00 lördag den 21 mars till och med den 7 april, eventuellt längre. Detta gör Illinois till den delstat som tar det största steget hittills för att sakta ned smittspridningen av coronaviruset. Åtgärderna inkluderade kravet att upphöra med all icke nödvändig verksamhet i delstaten. Lions Clubs International identifieras som icke nödvändig. För att följa detta påbud kommer Lions Clubs Internationals huvudkontor i Oak Brook att hålla stängt till och med den 7 april 2020, eventuellt längre.

Personalen kommer inte att befinna sig i byggnaden, men kommer att jobba på distans och finnas tillgängliga under ordinarie arbetstider för att hjälpa Lions medlemmar. Du kan kontakta LCI:s personal eller LCIF:s personal vid behov.

Kapaciteten i våra system kan komma att påverkas på grund av det ökade antalet anställda som arbetar på distans och svarstiderna kan komma att dröja. Verksamhet som kräver att personal befinner sig på kontoret kommer med stor sannolikhet att begränsas. 

Ytterligare information kommer att tillhandahållas i början av nästa vecka, men här kommer preliminär vägledning:

 • När det gäller utestående skulder rekommenderar vi att distrikt tillåter klubbar som kan uppvisa att de har betalt utestående skulder att rösta. Detta kan ske via ett kontoutdrag. Klubbar kommer inte att läggas ned under denna period på grund av utmaningarna att ta emot och handlägga fysiska checkar och elektroniska betalningar.
 • Vid betalningar till LCI ber vi dig att använda MyLCI eller annan elektronisk betalningsmetod (ACH, SEPA, Boleto, NEFT, etc).
 • Vänligen skicka LCIF donationer via webbplatsen istället för att skicka checkar till huvudkontoret. Notera att anslagsutbetalningar och erkänsla kommer att försenas under det att kontoret är stängt. 
 • LCI:s utmärkelser och erkänsla, beställningar av klubbrekvisita samt utbetalningar av ersättning kommer att försenas. 

Vi uppskattar ditt tålamod under dessa extraordinära tider och vi önskar god hälsa till alla Lions medlemmar och personal runt om i världen.
 

 20 mars 2020

Lions internationella kongress kommer inte att genomföras i Singapore

Det är med sorg som vi informerar om att Lions internationella kongress, den 26–30 juni 2020, inte kommer att genomföras i Singapore enligt den ursprungliga planen.  

Hälsovårdsmyndigheten i Singapore meddelade precis att alla storskaliga evenemang till och med den 30 juni kommer att ställas in för att minska smittspridningen av coronaviruset. Lions internationella styrelse mottog meddelandet från Singapore idag, och detta viktiga ärende kommer att diskuteras av styrelsen innan, eller under, styrelsemötet i april.   

Trots att vi hoppades kunna genomföra kongressen i Singapore fick ni tidigare denna månad information om vi undersökte möjligheterna att genomföra kongressen i en annan stad. Våra verkställande tjänstemän och kongressdivisionen har under de senaste veckorna undersökt olika alternativ. Alla ändringar gällande kongresstad och datum måste godkännas av styrelsen och kommer att meddelas alla lionmedlemmar så snart som möjligt.

Vår kongresspersonal kommer att arbeta hårt för att hjälpa dig. Lions Clubs International kommer att återbetala alla betalda registreringsavgifter. Vi ber dig att inte kontakta LCI gällande din registrering, biljett eller hotellavbokning under det att vår registreringsavdelning fastställer alla avbokningsdetaljer.

Vi är besvikna, men vi kommer fortsätta framåt som en global organisation med våra medlemmars hälsa och säkerhet i åtanke.

Med vänlig lionhälsning

Dr. Jung-Yul Choi
Internationell president
 

 16 mars 2020

Tips för att skydda dig själv och andra mot coronaviruset 

Coronaviruset (COVID-19) förändrar vårt sätt att resa, samlas och hjälpa våra samhällen runtom i världen. Eftersom vi bryr oss om alla medlemmar och alla de människor vi hjälper måste vi sätta hälsa och säkerhet först under denna utmaning.

Vi har ombetts att tillhandahålla förslag på hur vi kan minimera risken för lionmedlemmar, klubbar och  samhällen när vi tillhandahåller hjälpsinsatser. 

Här är några rekommendationer om hur du kan hjälpa dig själv och ditt samhälle att inte smittas.

 • Rådfråga lokala myndigheter och ta del av riktlinjer för evenemang och stora sammankomster när du överväger lionevenemang.
 • Prioritera hälsa och säkerhet när du överväger möten, projekt och andra klubbaktiviteter.
 • Tvätta händerna ofta och undvik onödigt resande och folkmassor, särskilt om du bor i ett område där det finns ett utbrott.
 • Kontrollera rekommendationerna från hälsoexperter, till exempel Världshälsoorganisationen (WHO) eller landets folkhälsomyndighet, för att ta del av eventuella uppdateringar eftersom detta är en situation som fortsätter att utvecklas.
 • För frågor om ditt distriktsmöte eller riksmöte kontaktar du distriktet eller multipeldistriktets ledare.
 • Kom ihåg att personer över 60 år och de med allvarliga kroniska medicinska tillstånd har en högre risk att bli allvarligt sjuka av den här sjukdomen. 

En omfattande lista över sätt att skydda dig själv och din klubb finns på WHO:s webbplats

Lions medlemmar har tillhandahållit hjälpinsatser i över 100 år. Vi har funnits där för våra samhällen under många av världens utmaningar. Låt oss överväga hur vi kan hjälpa på ett säkert sätt, såsom att tillhandahålla måltider till låginkomsttagare vars skolor är stängda på grund av viruset. Låt oss hålla koll på vår familj, våra vänner och grannar. Låt oss fortsätta tillhandahålla vänliga insatser samtidigt som vi prioriterar hälsa och säkerhet.

Nu mer än någonsin är det viktigt att vi står tillsammans som lokala samhällen, som ett globalt samhälle och som Lions. Tack för att du hjälper ditt samhälle och världen.  
 

 17 mars 2020

Reserekommendationer för LCICON 2020

Den internationella kongressen 2020 är för närvarande planerad att genomföras i Singapore den 26–30 juni. Emellertid letar organisationen aktivt en alternativ kongresstad om COVID-19 (coronavirus) sprider sig eller om resor till denna region begränsas.

Lions Clubs International bedömer för närvarande möjligheterna i andra kongresstäder, inklusive tillgängliga lokaler och hotell samt kostnader och logistik. Vi utvärderar alternativa platser utifrån deras förmåga att hantera en storskalig kongress, tidigare framgångsrika kongresser och etablerade relationer med kongressbyråer som skulle göra det möjligt för oss att snabbt ändra våra planer på det mest effektiva och finansiellt ansvarsfulla sättet.

Om du ännu inte har bokat din resa rekommenderar vi att du väntar till dess att ett officiellt beslut tas i april.

Om du redan har bokat din resa till Singapore, och om kongressen flyttas, kommer vi att tillhandahålla det stöd som du behöver för att ändra din resebokning och överföra din kongressregistrering.

Ladda även hem vanliga frågor om kongressen som tidigare distribuerats, dokumentet tillhandahåller ytterligare information om resor till kongressen.

Lions Clubs international bryr sig mycket om hälsan och säkerheten för alla medlemmar och de medlemmar som deltar vid kongressen varje år. Deras hälsa, och hälsan hos människor i våra samhällen, kommer att ligga till grund för alla beslut.

Vänligen kontakta vår kongressavdelning via e-post convention@lionsclubs.org om du har ytterligare frågor. Tack för din förståelse under denna utmanande tid för vår organisation och världen.

 

Ytterligare resurser

Världshälsoorganisationen
Globala serviceorganisationer arbetar tillsammans