Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Vanliga frågor om LCIF och modellklubbar

Vanliga frågor om LCIF och modellklubbar
 

Vilken betydelse har LCIF för mig, min klubb, Lions runt om i världen och människor i nöd?

Lions Clubs International Foundation är den främsta finansieringskällan för Lions projekt runt om i världen. LCIF har beviljat över USD 1 miljard i anslag sedan 1968 och därigenom gjort det möjligt för Lions att markant utöka sina hjälpinsatser och tillhandahålla hjälp som förändrar liv över hela världen.

Ny forskning visar att mindre än 10% av Lions kompletterar sina klubbavgifter och finansiella gåvor till sina klubbar med direkta donationer till LCIF. Visste du att LCIF i många delar av världen tillhandahåller mer i anslag än vad de mottar i donationer från Lions och klubbar i samma område?
 

Vad är kampanj 100, och varför ska min klubb och jag delta?

Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser är en omfattande kampanj som samlar in pengar för att stärka Lions möjligheter att hjälpa människor i nöd idag och under de kommande 100 åren. Kampanjens finansiella mål är USD 300 miljoner, men det ultimata målet är Lions förmåga att hjälpa hundra miljontals människor genom att:

 • Öka vår påverkan inom områdena synungdomkatastrofhjälp och humanitära hjälpinsatser.
 • Bekämpa den globala epidemin
 • Utöka vårt arbete med barncancerhungersnöd och miljö.
   

Vad är modellklubbar i Kampanj 100?

En modellklubb i kampanj 100 är en ledare som:

Vad krävs för att bli en modellklubb?

För att bli en modellklubb krävs samarbete, en positiv attityd, ledarskap och mod, färdigheter som när de utövas skapar fantastiska resultat för LCIF och Lions. Om er klubb har engagerade, kapabla och modiga  medlemmar som vill samarbeta för att stärka klubbens hjälpinsatser ska ni fylla i och skicka in formuläret för åtagande som modellklubb. Formuläret och mycket annat material, som har utformats för att hjälpa kampanjens modellklubbar nå framgång, finns i Lions resurscenter.
 

Varför bör min klubb bli en modellklubb?

100 % av alla donationer gör en oerhörd skillnad för de människor som behöver oss allra mest. Modellklubbar hjälper till att säkerställa att Lions kan tillhandahålla hjälpinsatser som svar på världens enorma behov och de förbereder Lions Clubs International inför ett nytt århundrade av hjälpinsatser. Pengar som har samlats in från en modellklubb i genomsnittlig storlek kan tillhandahålla:

 • 300 miljoner gråstarroperationer
 • Mässlingvaccin till 15 000 barn
 • Katastrofhjälp till 600 personer efter en naturkatastrof
 • Diabetesundersökningar för 2 700 människor som löper risk att få diabetes
 • Utrustning för att hjälpa 1 200 barn med cancer
 • Mat till 2 100 kroniskt hungriga personer
 • Rent vatten till 2 100 personer
   

Gratulerar! Din klubb har beslutat att bli en modellklubb i kampanj 100. Vad kommer härnäst?

Det är dags att planera och genomföra strategier för att stödja kampanjen och LCIF. Här är några sätt som modellklubbar och deras medlemmar kan uppnå och till och med överskrida sitt mål:

 • Öronmärk en insamling. Klubbar som normalt genomför tre insamlingar per år skulle kunna öronmärka intäkterna från en insamling till LCIF och Kampanj 100. TIPS: Dra nytta av Lions Clubs Internationals vägledning om insamling för att genomföra en bättre insamling.
 • Ge en donation till LCIF från klubbens kassa. Många klubbar donerar varje år en del av klubbens kassa till lokala organisationer. Modellklubbar – och i själva verket alla Lions klubbar – bör överväga att göra LCIF till en av dessa organisationer, särskilt under kampanj 100. BONUS: Distrikt och klubbar som donerar USD 10 000  respektive USD 5 000 till LCIF under ett visst verksamhetsår kan ansöka om LCIF:s anslag för distrikt och klubbar som påverkar samhället, vilket kan hjälpa distriktet/klubben att genomföra hjälpinsatser som är viktiga för dess medlemmar.
 • Informera samhällets invånare om Lions arbete - både historiskt och i framtiden - och hur LCIF och Kampanj 100 gör det möjligt för Lions medlemmar att ge en bättre morgondag till dem som behöver det mest. Sprid ordet vid nätverksevenemang och lokala möten, bland kollegor, vänner, familj och grannar.
 • Uppmuntra andra klubbmedlemmar att göra en donation eller ge ett donationslöfte.

Klubbledare uppmanas att överväga dessa insamlingsmetoder och andra, samt att endast använda de metoder som är kulturellt accepterade i deras område.
 

Vilket är det finansiella målet och tidsfristen för nå målet för modellklubbar?

Lions klubbar varierar i storlek, vilket är anledningen till att modellklubbarnas mål varierar. Det som inte varierar är att varje modellklubb samtycker till att sträva efter en lägsta klubbdonation till LCIF på:

[Antal klubbmedlemmar] x [USD 500] = finansiellt mål i USD

EXEMPEL: En klubb med 30 medlemmar har ett lägsta mål på USD 15 000  (30 x USD 500 = USD 15 000)

Klubbarna har fram till 30 juni 2023 att samla in och donera pengar till LCIF. Det bästa av allt är att många klubbar redan är på väg att uppnå sitt mål som modellklubb! Alla medel som har donerats direkt till LCIF från modellklubbar sedan den 1 juli 2017 räknas gentemot det lägsta insamlingsmålet för modellklubben.
 

Vi har hört termen i genomsnitt per medlem. Vad innebär detta?

Genomsnittet per medlem är det belopp i USD som visas i formeln ovan och används för att fastställa modellklubbens mål.

 

VIKTIGT: ”Genomsnitt per medlem" är inte detsamma som  "donation per medlem ." Det finns en viktig skillnad. Enskilda medlemmars donationer är naturligtvis ett sätt att hjälpa en modellklubb att uppnå sitt övergripande insamlingsmål, men enskilda donationer är inget krav. Erkänsla inom vissa program, så som 100/100 klubbar, erhålls genom donationer per medlem, men detta gäller inte modellklubbar.  Varje medlem behöver inte bidra med USD 500 för att klubben ska bli en modellklubb, utan klubbens totala donation måste resultera i minst USD 500 i genomsnitt per medlem för att den ska uppnå status som modell.
 

När kan en lionklubb bli en modellklubb i Kampanj 100?

Sista datum för att anmäla sig som modellklubb är den 30 juni 2022. Men ju förr en klubb blir en modell klubb desto mer tid har den på sig att sprida information om LCIF och Kampanj 100 och desto fler månader har den på sig att samla in pengar i lagom takt och erhålla utmärkelser.
 

Finns det ett formulär som klubbar måste fylla i för att anmäla sig att bli modellklubb?

Ja. När klubbmedlemmarna är överens om att det finns en stark möjlighet att bli en modellklubb, måste klubbpresidenten eller klubbens LCIF-koordinator fylla i och returnera detta korta formulär .
 

Hur länge kan modellklubbar samla in pengar och erhålla erkänsla?

Det tar tid att genomföra en klubbinsamling, bygga relationer och informera människor om alla de hjälpinsatser som Kampanj 100 möjliggör för Lions medlemmar. Därför vill du inte vänta till den 30 juni 2021 med att bli en modellklubb och av samma anledning kan klubbar samla in pengar till och med den 30 juni 2023. Kom ihåg att alla medel som doneras mellan den 1 juli 2017 - 30 juni 2023 räknas gentemot modellklubbens mål.
 

Vilka är fördelarna med att vara en modellklubb?

Lions är individer som hjälper och ger hopp till världens mest utsatta människor. Modellklubbar är katalysatorer för Kampanj 100:s insamlingsaktiviteter och informationsspridning, och de ökar Lions förmåga att hjälpa, därför belönar LCIF klubbar som donerar stora belopp. Så här fungerar det:

FAQ