Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon.
Etusivu Resurssikeskus Usein kysyttyä – SightFirst

Usein kysyttyä – SightFirst

SightFirst-ohjelma

Mikä SightFirst-ohjelma on?
Lions Clubs Internationalin säätiön SightFirst-ohjelma rahoittaa lionien, kansalaisjärjestöjen, valtion virastojen ja muiden tahojen ohjelmia, joilla kamppaillaan ehkäistävän ja hoidettavan sokeuden pääsyitä vastaan, sekä annetaan palveluja sokeille ja näkövammaisille. Tämä tehdään tukemalla näönhoidon toimitusjärjestelmiä, koulutuksella ja kehittämällä infrastruktuuria.

Miten SightFirst-ohjelma pyrkii vähentämään sokeutta maailmanlaajuisesti?
SightFirst-ohjelma rakentaa näönhoitojärjestelmiä, kamppailee sokeutta ja näönmenetystä vastaan ja auttaa sokeita ja näkövammaisia kaikkialla maailmassa paikkakunnilla, joissa on heikosti palveluja. Säätiö toimii johtavana jäsenenä IAPB:ssä. Tämä kansainvälinen järjestöjen liittouma on omistautunut vältettävän sokeuden pääsyiden eliminointiin ja vältettävien näkövammojen kaksinkertaistumisen estämiseen. Siitä lähtien, kun ohjelma aloitettiin vuonna 1990, SightFirst on auttanut pelastamaan yli 30 miljoonan ihmisen näön eri puolilla maailmaa.

Millaisia hankkeita SightFirst tukee ja saako rahoitusta kehitysmaissa toteuttaviin hankkeisiin?
SightFirst auttaa lioneja ja heidän kumppaneitaan puuttumaan maailman johtaviin ehkäistävän tai hoidettavan sokeuden syihin sekä antamaan palveluja sokeille ja heikkonäköisille. Ohjelmassa keskitytään suuren mittakaavan hankkeisiin, joilla puututaan kaihiin, trakoomaan, jokisokeuteen, diabeettiseen retinopatiaan ja korjaamattomaan taittovirheeseen. SightFirst rahoittaa myös tutkimushankkeita, jotka tukevat suoraan SightFirstin tavoitteita. Painotus on hankkeissa, jotka pyrkivät parantamaan kaihin, trakooman ja korjaamattoman taittovirheen hoitopalveluja. Yksittäisiin leikkauksiin tai silmälaseihin liittyvät pyynnöt ohjataan paikallisille lioneille.

Rahoitusta saa kehitysmaihin hankkeilla, jotka puuttuvat heikkonäköisyyteen, diabeettiseen retinopatiaan, korjaamattomaan taittovirheeseen sekä koulutus/kuntoutushankkeisiin. Näitä tilanteita ja tarpeita esiintyy sekä kehittyneissä että kehitysmaissa. SightFirstin ehdot ja hakemukset saa verkkosivulta.

Myöntääkö LCIF apurahoja henkilöapuun (kuten stipendejä, henkilökohtaisia sairaudenhoitokuluja jne.)?
LCIF tukee suuren mittakaavan hankkeita, joilla puututaan kokonaisten paikkakuntien puutteellisiin humanitaarisiin tarpeisiin. Näitä hankkeita johtavat paikalliset lionit, jotka tunnistavat tarpeen, kehittävät toimintasuunnitelman ja toteuttavat hankkeen. LCIF:llä ei ole henkilökohtaiseen apuun suuntautunutta apurahaohjelmaa. Nämä pyynnöt kannattaa suunnata paikallisille lioneille, joilla on usein ohjelmia tällaisten pyyntöjen tukemiseen paikkakunnillaan. Etsi alueellasi toimiva klubi klubihaun avulla.

Kuka voi hakea LCIF:n SightFirst-apurahaa?
Lionspiirit (yksittäiset, alipiirit tai moninkertaiset) selvittävät paikalliset näönhoitotarpeet ja kehittävät ehdotuksia SightFirst-apurahahankkeiksi yhteistyössä SightFirstin alueellisen teknisen neuvonantajan ja (moninkertaispiirin) SightFirst-johtajan ja -toimikunnan kanssa. Täytettyyn hakemukseen tarvitaan allekirjoitus ja vahvistus tekniseltä neuvonantajalta, piirin/moninkertaispiirin SightFirst-johtajalta ja piirikuvernööriltä (tai kuvernöörineuvoston puheenjohtajalta, jos kyseessä on moninkertaispiirin aloitteesta tehty hakemus). Saatavilla on luettelo teknisistä neuvonantajista maailmanlaajuisesti. Lue SightFirst-ohjelman yhteenvedosta johtajille tietoja siitä, minkä tyyppisiä hankkeita SightFirst tukee.

Mitä eroa on SightFirst-hankkeella ja näköhankkeella?
Hankkeet, jotka saavat LCIF:n SightFirst-apurahoja, keskittyvät sokeuden pääasiallisiin syihin kansallisella tasolla tai laajoilla alueilla. Näillä hankkeilla tavoitetaan ihmisiä, joille ei tarjota riittävästi palveluja tai jotka saavat näönhoitopalveluja rajoitetusti tai eivät lainkaan. Näköhankkeissa keskitytään paikallisiin tarpeisiin kansallisen tai alueellisen tason sijasta. Näihin hankkeisiin, kuten silmäklinikan laitehankintoihin, voi hakea LCIF:n tavallista apurahaa tai kansainvälistä apurahaa. Muut näköhankkeet voivat keskittyä sairauteen tai ohjelmaan, joka ei ole SightFirst-rahoitusprioriteetti (kuten glaukooma tai silmäpankkitoiminta) tai jossa teollisuusmaan lionit toteuttavat ohjelmaa kehitysmaassa.

Ketkä toimivat SightFirstin neuvoa-antavassa toimikunnassa (SAC)?
SAC koostuu lionien johtajista ja kansainvälisistä sokeuden ehkäisyn asiantuntijoista. Toimikunta arvioi ja hyväksyy projektit, joille voidaan myöntää LCIF:n SightFirst-apurahoja, sekä päättää ohjelman toimintalinjasta. SAC raportoi kaikista toimistaan LCIF:n hallitukselle.

Milloin neuvoa-antava toimikunta kokoontuu?
Toimikunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa Lions Clubs Internationalin työvaliokunnan kokousten yhteydessä toukokuussa ja elokuussa. Päivämäärät saa Näköohjelmien osastoltaApurahahakemusten viimeinen jättöpäivä on 90 päivää ennen kokousta.