Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon.

Tutkimus

Miksi SightFirst-ohjelman kannattaa tukea tutkimushankkeita?

SightFirst II -kampanjan avulla kerätyillä varoilla SightFirst-ohjelma pystyy tukemaan uusia hankealueita, joiden tavoite on antaa "näkö kaikille". Nämä sisältävät näkökuntoutusta ja koulutusta sokeille tai heikkonäköisille sekä näkötutkimusohjelmia. Vaikka tutkimus poikkeaa perinteisistä SightFirst-ohjelman strategiasta toimittaa palveluja ja lisätä kapasiteettia, se voi potentiaalisesti parantaa näitä ydinohjelman aktiviteetteja ja tehostaa sokeuden ehkäisyponnistuksia maailmanlaajuisesti.

Tutkimuksen tyyppejä

Tutkimusta on kolme pääasiallista tyyppiä: operatiivinen, arvioiva ja selvittävä.

  • Operatiivinen tutkimus on hankkeiden tyypillistä valvontaa ja arviointia, mutta erityisen täsmällisesti toteutettuna (esimerkiksi lisäämällä hankkeen henkilökuntaan epidemiologi ja tilastotieteilijä), jotta siitä saadaan julkaisukelpoisia tietoja. Tällainen tutkimus on kriittisen tärkeää, jotta voimme selvittää, mikä estää heikosti palveluja saavien ryhmien tavoittamisen ohjelmiemme avulla.
  • Arvioiva tutkimus on tietojen täsmälloistä keräämistä, jotta niiden avulla voidaan tunnistaa tarpeita ja arvioida strategioita. Se on usein eri mittakaavoissa toteutettujen haastattelututkimusten muodossa.
  • Selvittävä tutkimus, jonka avulla esimerkiksi tunnistetaan taudin syitä ja sen hoito, on erittäin tärkeää näkövammojen takia tehdyn tutkimuksen kokonaisuuden kannalta. Se edellyttää merkittäviä aika- ja resurssi-investointeja ja siihen liittyy merkittäviä riskejä.

SightFirst painottaa laadukkaita, tietolähtöisiä hankkeita, jotta LCIF:n varoja käytettäisiin mahdollisimman hyvin. Operatiivinen tutkimus voidaan liittää suoraan ohjelmiemme tehokkuuden arviointiin ja parantamiseen, kun taas arvioiva tutkimus voi liittyä epäsuoremmin tavoitteidemme edistämiseen, kun sen avulla tunnistetaan tarpeita ja ohjataan strategioitamme.

Rahoitusprioriteetit

SightFirst rahoittaa operatiivisia ja arvioivia kansanterveyden tutkimushankkeita. Hankkeiden on liityttävä SightFirst-ohjelmien parantamiseen tunnistamalla tarpeita ja arvioimalla ohjelmastrategioita, jotka liittyvät etenkin näönhoidon toimittamisen oikeudenmukaisuuteen, kapasiteetin lisäämiseen ja jatkuvuuteen. Myös nykyisten SightFirst-hankkeiden valvonta- ja arviointibudjettien laajentamista harkitaan. Seuraavanlaiset tutkimushankkeet kuuluvat prioriteetteihin:

  • SightFirstin tekniset neuvonantajat, lionit ja/tai heidän kumppaninsa tunnistavat hankkeen uuden SightFirst-hankkeen kehittämisen aikana tai laajennuksena olemassa olevaan SightFirst-hankkeeseen.
  • Tutkimushanke on SightFirstin neuvoa-antavan toimikunnan priorisoimien erikoisteemojen mukainen ja sitä tuetaan tiettynä aikana.
  • Tutkimushanke tutkii SightFirst-ohjelman kannalta tärkeitä ongelmia, jotka eivät kuitenkaan liity SightFirst-ohjelmaan tai jäsentävään teemaan.

Yleensä ottaen SightFirst-hankkeiden täytyy keskittyä sokeuden pääsyihin koko maan tasolla tai suurilla alueilla. Näillä hankkeilla tavoitetaan ihmisiä, joille ei tarjota riittävästi palveluja tai jotka saavat näönhoitopalveluja rajoitetusti tai eivät lainkaan. Ohjelmalla rahoitetaan laadukkaita ja kestäviä hankkeita, joilla toimitetaan näönhoitopalveluja, kehitetään infrastruktuuria, koulutetaan henkilökuntaa ja/tai järjestetään kuntoutusta ja koulutusta paikkakunnilla, joilla näitä ei ole riittävästi.

2017 LCIF SightFirst -tutkimusohjelma


Esisitoumuksen takaraja: 12.12.2016

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) antaa varoja kansanterveyden tutkimusohjelmiin, jotka arvioivat ja vaikuttavat suoraan SightFirst-ohjelmaan, lionien johtavaan ohjelmaan, jonka avulla vahvistetaan näönhoitopalveluja paikkakunnilla, joilla on heikosti palveluja.

Enintään 100 000 dollarin SightFirst-tutkimsapurahoja on saatavana hankkeisiin, joissa tutkitaan seuraavia aiheita:

  1. Innovatiiviset kansanterveysohjelmat, joilla vähennetään kaihin aiheuttamaa sokeutta.
  2. Innovatiiviset kansanterveysohjelmat, joilla vähennetään trakooman aiheuttamaa sokeutta.
  3. Innovatiiviset kansanterveysohjelmat, joilla vähennetään ja korjataan taittovirheitä koululaisissa.
  4. Epidemiologiset selvitykset maantieteellisillä alueilla, joilta ei ole saatavilla tuoreita tietoja tai joilla toistetut tutkimukset saattavat antaa tietoa vallitsevista trendeistä.

Tässä ohjelmassa ei tueta tieteellistä perustutkimusta laboratoriossa.

Esisitoumuksen takaraja on 12. joulukuuta 2016.  Pyynnöt täysimittaisille ehdotuksille lähetetään viimeistään 16. tammikuuta 2017 ja täysimittaisten ehdotusten takaraja on 13. maaliskuuta 2017.  Apurahat hyväksyy LCIF ja ne alkavat elokuussa 2017.

2017 ehdotuspyynnöt ovat saatavilla englanniksiranskaksi ja espanjaksi.

Täällä on lisätietoja, kuten SightFirst-apurahahakemus, sairauskohtaiset kyselyt ja pitkän aikavälin suunnitteluohjeet.

Ota yhteyttä LCIF:ään: sightfirstresearch@lionsclubs.org