Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Juhlimme palvelua

Etusivu LCIF Malliklubit
Ansaitse rajoitetun ajan myönnettävää kampanjatunnustusta

Kampanja 100 malliklubit

Uuden Malliklubisitoumuksen tekevillä klubeilla on nyt kolme vuotta aikaa sitoutumisen päivämäärästä saavuttaa heidän tavoitteensa. Liity mukaamme jo tänään.

Määräaikaa pidennetty - tietoa Malliklubeista klubillesi

 

Kun tiedotat määräajan pidentämisestä alueesi lioneille ja klubeille, kerro myös seuraavat tärkeät tiedot:

 • Malliklubisitoumuksen kautta luvatut varat lasketaan mukaan Kampanja 100 -keräyksen 300 miljoonan dollarin tavoitteeseen. Heinäkuun 2017 jälkeen lahjoitetut varat lasketaan mukaan klubin tavoitteisiin!
 • Malliklubien lahjoitukset muuttuvat LCIF:n apurahoiksi ja sitä kautta ne moninkertaistavat meidän elämää muuttavaa palveluamme.
 • Pidennetyn määräajan ansiosta jokainen klubi voi osallistua LCIF:n suurimpaan kampanjaan ja tulla osaksi lionien historiaa!
 • Tarvitsemme nyt jokaisen klubin ja jäsenen lionhenkeä menestyksen varmistamiseksi.
   

Mikä on Kampanja 100 malliklubi?

 

Kampanja 100 malliklubi johtaa esimerkillään:

Keskeistä Kampanja 100:n menestyksessä

 

Kampanja 100:n 300 miljoonan US dollarin tavoitteeseen pääseminen edellyttää osallistumista kaikilta klubeilta – ja lioneilta – maailmanlaajuisesti. Malliklubit näyttävät tietä, sillä ne:

 • Keräävät varoja erilaisten strategioiden avulla:
  • Lahjoituksen tai lahjoitussitoumuksen pyytäminen yksittäisiltä jäseniltä.
  • Omistamalla varainkeruutapahtumia Kampanja 100:lle.
  • Tekemällä lahjoituksia LCIF:lle klubin rahastosta.
  • Pyytämällä lahjoituksia paikkakunnan asukkailta
 • Innostavat muita klubeja tulemaan malliklubeiksi

Johda omalla esimerkilläsi

 

Malliklubit tekevät tärkeää työtä, tärkeiden asioiden puolesta, johtamalla omalla esimerkillään he rohkaisevat muita klubeja osallistumaan Kampanja 100:aan.

Malliklubina toimimisen edut

Auta omaa klubiasi ryhtymään malliklubiksi ja hyötymään näistä eduista:

 • Tukemalla Kampanja 100:aa malliklubit voimistavat palvelua niin omalla paikkakunnallaan kuin myös muualla maailmassa.
 • Paikallisesti malliklubit kasvattavat ihmisten tietämystä LCIF:stä ja kasvattavat sen tukea.
 • Malliklubien jäsenet parantavat yhteistyö- ja varainkeruutaitojaan, ja sulautuvat yhdeksi voimaksi yhteisen avustuskohteen taakse.
 • Malliklubit saavat erityisen tunnustuksen!

Malliklubit johtavat esimerkillään, sitoutuen osallistumiseen. Lue lisää oman klubisi ryhtymisestä malliklubiksi.

Malliklubiesite

Tuki malliklubeille

Kun jäsenenne ovat kokoontuneet ja yhdessä päättäneet klubin minimi per-jäsen (PMA) varainkeruusummasta (500USD tai enemmän), täyttäkää ja toimittakaa malliklubin sitoumuslomake. Muista, että lahjoitukset kaikista lähteistä - klubijäseniltä, varainkeruutapahtumista, klubin rahastosta ja lionsjärjestön ulkopuolisilta tahoilta - lasketaan mukaan tavoitteeseen.

Saatte avuksenne myös esitteitä, sitoumuslomakkeita ja esitelmiä. Ja vielä, klubinne ja piirinne koordinaattori tulee auttamaan teitä materiaalien tehokkaassa hyödyntämisessä malliklubinne - ja Kampanja 100:n - johtamisessa menestykseen!

Kun klubinne on valmis ryhtymään malliklubiksi, tulee teidän täyttää tämä lomake.

Malliklubin sitoumuslomake

LCIF ja Malliklubit - Usein kysyttyjä kysymyksiä

 

Mikä on LCIF:n merkitys minulle, klubilleni ja lioneille kaikkialla, sekä heille, joita autamme?

Lions Clubs International Foundation (LCIF) on lions-projektien ensisijainen rahoittaja maailmassa. Sitten vuoden 1968 LCIF on myöntänyt apurahoja yli 1 miljardin dollarin edestä, mahdollistaen lionien ja klubien toiminnan moninkertaisen laajentamisen elämää muuttavien projektien toteuttamiseksi.

Alle 10 prosenttia lioneista tekee suoraan lahjoituksia LCIF:lle ja tavoitteenamme on kasvattaa tätä lukua. Lisäksi, monin paikoin eri puolilla maailmaa LCIF myöntää enemmän apurahoina, kuin mitä se saa lahjoituksina lioneilta ja klubeilta.

Mikä on Kampanja 100 ja miksi minun ja klubini tulisi osallistua siihen?

Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa on kattava pääomakeräyskampanja, jonka avulla pyritään laajentamaan lionien kykyä vastata tarpeisiin tänään, sekä seuraavan 100 vuoden aikana. Kampanjan rahallinen tavoite on 300 miljoonaa dollaria, mutta perimmäisenä tarkoituksena on lionien kyky palvella satoja miljoonia:

 • Kasvattamalla vaikutustamme näkökyvynnuorisotyönhätäavun, ja humanitaaristen pyrkimysten aloilla.
 • Taistelemalla maailmanlaajuista diabetesepidemiaa vastaan.
 • Laajentamalla työtämme  lapsuusiän syövännälän helpottamisen ja ympäristön suojelun aloilla.

Mikä on Kampanja 100 malliklubi?

Kampanja 100 malliklubi johtaa esimerkillään:

Mitä malliklubiksi ryhtyminen tarkoittaa?

Malliklubiksi tuleminen vaatii tiimityötä, positiivista asennetta, johtajuutta ja rohkeutta, jotka harjoittelemalla ja hiomalla tuottavat hämmästyttäviä tuloksia. Jos klubijäsenesi ovat asialleen omistautuneita, taitavia ja rohkeita johtajia, joiden kanssa haluat tehdä yhteistyötä palvelun voimistamiseksi, täytä ja toimita oheinen Kampanja 100 malliklubin sitoumuslomake. Se – sekä Kampanja 100 malliklubeille suunnitellun esitteen ja useat muut malliklubien materiaalit ovat käytettävissänne menestyksenne tueksi, ja löytyvät Lionien resurssikeskuksessa.

Miksi klubistani pitäisi tulla malliklubi?

100 %:lla lahjoituksista on valtava vaikutus apua eniten tarvitseville. Malliklubit auttavat varmistamaan, että lionit pystyvät vastaamaan maailman valtaviin tarpeisiin, ja ne valmistelevat Lions Clubs Internationalin palvelun uudelle vuosisadalle. Keskikokoisilta malliklubeilta kerätyt varat voivat vaikuttaa seuraavasti:

 • 300 kaihileikkauksen suorittaminen
 • 15,000 lapsen rokottaminen tuhkarokkoa vastaan
 • Välitöntä apua 600 ihmiselle luonnonkatastrofin jälkeen
 • Seulonta 2 700 ihmiselle, jotka ovat vaarassa sairastua diabetekseen
 • Laitehankintoja 1200 syöpää sairastavan lapsen auttamiseksi
 • Ruoan toimittaminen 2 100 nälkäiselle ihmiselle
 • Puhtaan juomaveden järjestäminen 2 100 ihmiselle

Onnittelut! Klubinne on päättänyt ryhtyä Kampanja 100 malliklubiksi.. Mitä seuraavaksi?

On aika laatia suunnitelma ja strategia LCIF:n ja Kampanja 100:n tukemiseksi. Tässä muutamia tapoja, joilla malliklubit voivat päästä tavoitteisiinsa, tai jopa ylittää ne:

 • Varainkeruun järjestäminen. Klubi, joka normaalisti järjestää kolme varainkeruuta vuodessa, saattaa omistaa yhden niistä yksinomaan LCIF:n ja Kampanja 100:n hyväksi. TIP: Rakenna parempi varainkeruutapahtuma, joko verkossa tai livenä näillä Lions Clubs Internationalin ohjeilla Varainkeruuopas.
 • Tekemällä lahjoituksia LCIF:lle klubin rahastosta.. Monet klubit lahjoittavat osan rahastostaan joka vuosi valitsemalleen paikalliselle organisaatiolle. Malliklubien – tai oikeastaan kaikkien lionsklubien – tulisi harkita LCIF:ää valitessaan näitä vakiolahjoituksen saajia, erityisesti nyt, Kampanja 100:n aikana. BONUS: Piirit ja klubit, jotka tekevät rajoittamattoman 10 000 ja 5000 dollarin lahjoitukset LCIF:lle yhden lionvuoden aikana voivat hakea LCIF:n Apurahaa piireille ja klubeille tukemaan työtä paikkakunnilla. Tällöin rahaa palautuu paikalliseen käyttöön, auttaen teitä vaikuttamaan niin asioihin, jotka teille tärkeimpiä, ja ajankohtaisimpia
 • Kertokaa paikallisille lionien työstä – ennen ja tulevaisuudessa – ja miten LCIF ja Kampanja 100 mahdollistavat lionien työn niiden ihmisten hyväksi, jotka tarvitsevat apuamme eniten. Levitä sanaa verkostoitumistilaisuuksissa ja paikallisissa kokouksissa yrittäjien, virkamiesten, ystävien, sukulaisten ja naapureiden kesken.
 • Pyydä klubilaisia tekemän lahjoitus tai lahjoituslupaus.

Klubijohtajia pyydetään harkitsemaan näitä varainkeruutaktiikoita ja aina käyttämään sellaisia menetelmiä, jotka ovat kulttuurisesti soveliaita heidän alueillaan.

Mikä on Kampanja 100 malliklubien rahallinen tavoite, ja aikaraja tavoitteeseen pääsemiseksi?

Lionsklubit vaihtelevat koon mukaan, ja siksi malliklubien tavoitteita on erilaisia! Se, mikä kuitenkin on kaikille yhteistä, on LCIF-lahjoituksen minimisummaan pyrkiminen. Tämä summa on laskettu seuraavalla tavalla:

[Klubijäsenten lukumäärä] x [US$500] = Malliklubin minimisumma US dollareissa

ESIMERKKI: Klubin, jossa on 30 jäsentä minimilahjoitus olisi siis 15 000 USD (30 x 500USD = 15 000USD)

Kaikki malliklubiksi julistautuneiden klubien suoraan LCIF:lle tehdyt lahjoitukset alkaen 1. Heinäkuuta 2017 lasketaan mukaan tähän klubikohtaiseen varainkeruutavoitteeseen.

Olemme kuulleet kirjainyhdistelmästä PMA. Mitä se tarkoittaa?

PMA (Per-Member Average) tarkoittaa jäsenkohtaista keskiarvoa, joka on esitelty yllä US dollareissa, ja jota käytetään malliklubin tavoitteen asettamisessa.

TÄRKEÄÄ: “Jäsenkohtainen keskiarvo” on eri asia, kuin jäsenkohtainen lahjoitus.” Tämän eron huomioiminen on tärkeää. Yksittäisten jäsenten lahjoitukset ovat tietenkin yksi tapa auttaa malliklubia pääsemään tavoitteeseensa, mutta jäsenkohtaisia lahjoituksia ei vaadita. (Joidenkin ohjelmien, kuten 100 | 100 Klubien palkinnot, ansaitaan yksittäisten jäsenten lahjoituksilla, mutta näin ei ole malliklubien kohdalla . Malliklubissa ei vaadita, että jokainen jäsen  lahjoittaisi 500 US dollaria! Kyse on siitä, että klubin jäsenkohtaisen keskiarvon on oltava vähintään 500 dollaria, jotta malliklubistatuksen voi saavuttaa.

Milloin lionsklubista voi tulla Kampanja 100 malliklubi?

30. kesäkuuta 2022 on viimeinen aikaraja, jolloin klubi voi ilmoittaa aikovansa malliklubiksi. Mutta mitä aikaisemmin klubi tietää pyrkivänsä malliklubiksi, sitä enemmän sillä on aikaa kertoa LCIF:stä ja Kampanja 100:sta sekä kerätä vaaditut varat kokoon parhaaksi kokemassaan tahdissa, klubipalkinnon voittamiseksi!

Onko olemassa jokin lomake, joka malliklubiksi haluavan klubin on täytettävä?

Kyllä. Kun klubijäsenet ovat päässeet yksimielisyyteen malliklubiksi ryhtymisestä täyttää klubipresidentti tai klubin LCIF-koordinaattori  lomakkeen ja toimittaa sen päämajaan.

Mitä etuja malliklubiksi ryhtymisessä on?

Lionit ovat hyväntekijöitä sydämensä pohjasta, auttaen apua tarvitsevia heidän vaikeimpina hetkinään. Kampanja 100:n tunnettavuuden lisäämisen katalyytteinä malliklubit laajentavat huomattavasti kaikkien lionien mahdollisuuksia palvella, ja siksi LCIF palkitsee avokätisesti nämä suuret lahjoitukset! Se toimii näin:

FAQ

 

LCIF juhlistaa malliklubeja

 

Tehdessäsi lahjoituksen LCIF:n Palveluvoimaa -rahastoon autat lukemattomia ihmisiä ympäri maailmaa. Ilman avokätisiä lahjoituksia malliklubeiltamme emme pystyisi tarjoamaan tätä uskomatonta palvelutasoa, joka tukee maailman kaikkien lionien tekemää työtä. LCIF kunnioittaa, kiittää ja haluaa antaa tunnustusta malliklubeilleen heidän panoksestaan maailman tarpeisiin vastaamiseksi ja LCI:n tulevaisuuden tukemiseksi.*

*Listalla olevat Malliklubit ovat sitoutuneet lahjoittamaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen. Tätä listaa päivitetään säännöllisesti. Malliklubit on jaettu ryhmiin vaalipiireittän, ja aakkosjärjestyksessä tunnustustasoittain.

Kampanja 100:

LCIF:n palveluvoimaa

Maailmassamme riittää tarpeita, mutta myös auttavaisia lioneita valmiina työhön. Toivo ja myötätunto yksinään eivät kuitenkaan auta kärsiviä. Siihen vaaditaan varoja. Siihen vaaditaan Kampanja 100.

Ollako, vai eikö olla?

Siinä malliklubin kysymys!

Jos et vielä ole valmis auttamaan klubiasi ryhtymään johtajaksi johtajien joukkoon, voit lukea lisää blogistamme siitä, miksi Kampanja 100 malliklubit pvat oikea valinta!

Sinäkin voit auttaa!

Lahjoitus on aina yksi tapa palvella. Päätöksesi lahjoittaa LCIF:lle on päätös, joka auttaa apua tarvitsevaa yhteisöä. Kiitämme sinua—ja maailma kiittää sinua.