Kun lahjoitat Hätäapurahastoomme, autat perheitä ja yhteisöjä, jotka ovat joutuneet kärsimään
maanjäristysten ja muiden luonnonkatastrofien seurauksena. Katso, miten me tuemme Turkkia ja Syyriaa.

Etusivu LCIF ja UNODC tekevät yhteistyötä Guatemalan kansallisen huumekomitean kanssa vaarallisen käyttäytymisen vähentämiseksi

LCIF ja UNODC tekevät yhteistyötä Guatemalan kansallisen huumekomitean kanssa vaarallisen käyttäytymisen vähentämiseksi

Ariel Dickson

LCIF and UNODC Collaborate with Guatemalan National Drug Commission to Reduce Risky Behaviors

Maaliskuussa 2017 Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF), UNODC ja huumausaineiden väärinkäytön ja laittoman kaupan vastaisen komission Guatemalan toimeenpaneva sihteeristö (Guatemalan Executive Secretariat of the Commission against Drug Addictions and Illicit Trafficking - SECCATID) käynnistivät yhdessä aloitteen nuorten positiivisen käyttäytymisen edistämiseksi osana kansallista huumeidenkäytön ehkäisyä koskevaa strategiaa. Lions Quest, LCIF:n toteuttama huumeiden käytön ehkäisyohjelma, toteutetaan keskiasteen kouluissa Guatemalassa osana tätä aloitetta.

Lions Questin tavoitteena on vähentää riskialtista käyttäytymistä lisäämällä nuorten kykyä vastustaa huumeita.

Elo- ja syyskuussa 2017 43 kouluttajaa 16 koulusta koulutettiin kehittämään oppilaidensa sosiaalista ja emotionaalista osaamista Lions Questin avulla. Osana pilottiohjelmaa koulutetut opettajat vastaavat Lions Quest -tuntien johtamisesta oppilaidensa kanssa.

Lions Questin, tai Leones Educando kuten sitä kutsutaan Guatemalassa, tavoitteena on vähentää riskialtista käyttäytymistä lisäämällä nuorten kykyä vastustaa huumeita. Ohjelman aikana opettajat ja opiskelijat suorittavat interaktiivisia harjoituksia oppiakseen ja harjoitellakseen erilaisia henkilökohtaisia ja sosiaalisia taitoja. Osana ennaltaehkäisevää koulutusta opiskelijat keskustelevat päihteiden käyttöön ja sen seurauksiin liittyvistä sosiaalisista normeista, asenteista ja odotuksista. He kehittävät myös kykyjä torjua huumeiden käytön sosiaalisia paineita. Nämä samat henkilökohtaiset ja sosiaaliset taidot, jotka on kehitetty Lions Questissä, auttavat opiskelijoita selviytymään kaikista haastavista elämäntilanteista terveellisellä tavalla.

Lions Quest on todisteisiin ja tutkimukseen perustuva sosiaalisen ja emotionaalisen oppimisen ohjelma. Sen toteuttaminen Kaakkois-Euroopassa, Keski-Amerikassa ja Länsi-Afrikassa on tulosta onnistuneesta yhteistyöstä Lions Clubs Internationalin säätiön ja UNODC:n välillä.

Katso video


Ariel Dickson on Lions Clubs Internationalin säätiön alueellinen asiantuntija Lions Quest -ohjelmassa Afrikassa, Euroopassa, Lähi-idässä ja Etelä-Aasiassa.