Kun lahjoitat Hätäapurahastoomme, autat perheitä ja yhteisöjä, jotka ovat joutuneet kärsimään
maanjäristysten ja muiden luonnonkatastrofien seurauksena. Katso, miten me tuemme Turkkia ja Syyriaa.

Etusivu Näkökyky SightFirst
Me välitämme. Me palvelemme. Me saavutamme.

SightFirst

Vuodesta 1990 SightFirst-ohjelman kautta myönnetyt apurahat ovat auttaneet lioneita, terveydenhuollon ammattilaisia ja yhteistyöjärjestöjä eri puolilla maailmaa taistelemaan parannettavaa ja ennaltaehkäistävää sokeutta vastaan sekä auttamaan ihmisiä, jotka ovat sokeita tai näkövammaisia. Yli 488 miljoonaa ihmistä on saanut apua viimeisten 30 vuoden aikana. Miljoonat ihmiset tarvitsevat vielä apuamme.

Tilastotietoja Näkökyky kaikille -aloitteessa

 

Vuodesta 1990 SightFirstillä on ollut tärkeä rooli miljoonien ihmisten näkökyvyn palauttamisessa, parantamisessa ja säilyttämisessä.

 • Yli 383 miljoonaa dollaria myönnetty yli 1 437 hankkeeseen yli 118 eri maassa
 • 9,7 miljoonaa kaihileikkausta suoritettu näön palauttamiseksi
 • Rakennettu, laajennettu tai varustettu 1 372 näköhuollon keskusta
 • 2,4 miljoonaa näköhuollon ammattilaista koulutettu
 • 204,4 miljoona annosta Zithromaxia® jaettu trakooman torjuntaan ja suoritettu yli 955 900 trakoomaleikkausta
 • 327,9 miljoonaa annosta Mectizan® -lääkettä jaettu jokisokeuden pysäyttämiseksi

Tehtävämme

Vahvistaa näköhuollon palveluja alikehittyneillä alueilla, antaa mahdollisuuksia taistella sokeutta ja näönmenetystä vastaan sekä auttaa ihmisiä, jotka ovat sokeita tai näkövammaisia.

Strategiamme

 

Lionit järjestävät SightFirst -projekteja yhdessä paikallisten terveysviranomaisten, näönhuollon ammattilaisten ja muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Lionit osallistuvat aktiivisesti projektinhallintaan, varainkeruuseen, tilaisuuksien järjestämiseen ja julkisuuden saamiseen. SightFirst-projektit käyttävät yhtä tai useampaa seuraavista strategioista:

 • Hankitaan näkökykyyn liittyviä palveluita
 • Koulutetaan ammattilaisia ja hallintohenkilökuntaa näköhuollon ja kuntoutuksen aloilla
 • Uudenaikaistetaan olemassa olevien näköhuollon järjestelmien infrastruktuuria
 • Parannetaan sokeiden ja näkövammaisten pääsyä koulutukseen ja kuntoutukseen
 • Lisätään tiedotusta näkökykyyn liittyvän terveyden tärkeydestä

Arvomme

 

SightFirst tukee monipuolisten näköhuollon järjestelmien luomista, jotka tarjoavat ennaltaehkäisyyn ja diagnostiikkaan liittyviä palveluja sekä hoitoja kaikkiin suurimpiin näkökykyyn liittyviin tauteihin sekä kuntoutusta sokeille ja näkövammaisille.

 • SightFirst-ohjelmassa asetetaan etusijalle apu alipalvelluille väestönosille, jotka eivät saa näkökykyyn liittyviä hoitoja, tietoja ja/tai kuntoutusta joko taloudellisten, sosiaalisten tai maantieteellisten syiden vuoksi.
 • SightFirst hankkii tasa-arvoista, korkealaatuista näkökykyyn liittyvää hoitoa ja kuntoutusta.
 • SightFirst luo kestäviä näköhuollon järjestelmiä parantamalla olemassa olevaa infrastruktuuria ja kouluttamalla paikallista henkilökuntaa tarjoamaan edullisia palveluja.
 • SightFirstin projektit perustuvat tietoihin ja projektin toteutettavuus päätetään analyysien perusteella sekä tarkistamalla ja seuraamalla projektin etenemistä koko sen toteuttamisen ajan.

Painopisteemme

 • Monipuolinen näönhuolto
 • Näköterveyteen liittyvä koulutus
 • Lapsuusiän sokeus
 • Diabeettinen retinopatia 
 • Kaihi 
 • Trakooma
 • Heikkonäköisyys
 • Korjaamaton taittovirhe

SightFirst antaa uuden mahdollisuuden monille Burkina Fasossa

LCIF:n SightFirst -ohjelman avulla on palautettu näkökykyä ja ehkäisty sokeutumista jo yli 30 vuoden ajan.

Näkökyvyn parantaminen Vanuatuassa

New Caledonian lionit saivat US$330 043 LCIF:n SightFirst -apurahana.

SightFirst etenee huimaa vauhtia Kiinassa

Lionit tekevät töitä kaihileikkausten edistämiseksi Kiinassa ja tavoitteet ovat suuret. 

Osallistukaa yhdessä

Jos haluat auttaa lioneita jatkamaan heidän historiallista työtään näkökyvyn säilyttämisessä, kannustamme sinua tekemään lahjoituksen jo tänään.