Kun lahjoitat Hätäapurahastoomme, autat perheitä ja yhteisöjä, jotka ovat joutuneet kärsimään
maanjäristysten ja muiden luonnonkatastrofien seurauksena. Katso, miten me tuemme Turkkia ja Syyriaa.

Etusivu Ympäristö

Ympäristö

Me välitämme ympäristöstä. Sen vuoksi olemme sitoutuneet auttamaan lioneita toteuttamaan laajan mittakaavan projekteja, joiden avulla luodaan kestävä ja terveellinen tulevaisuus tuleville sukupolville. Teemme töitä kierrätysohjelmien aloittamiseksi ja puhtaan veden varmistamiseksi. 

Maailmanlaajuiset tilastot

 

Lämpötila nousee/ BKT laskee: Maapallon keskilämpötilan nousu keskimäärin .072˚F = BKT alenee 7,22% per asukas vuoteen 2100 mennessä.

Yli 500 miljoonaa ihmistä asuu alueilla, joissa eroosio on yhteydessä ilmastonmuutokseen.

~7 miljoonaa ihmishenkeä menetetään vuosittain ilmansaasteiden takia.

50% lasten aliravitsemuksesta liittyy likaiseen veteen, puutteellisiin saniteettitiloihin sekä huonoon hygieniaan.

Lähteet: CNBC, United Nations, World Health Organization

Ympäristöön liittyvät apurahat

LCIF:n myöntämät apurahat

Heinäkuusta 2022 elokuuta 2022 LCIF on myöntänyt 3 ympäristöön liittyvää apurahaa, yhteensä 111 500 dollaria. Tutustu apurahoihin, joiden kautta lionit pystyvät suojelemaan ympäristöä ja varmistamaan terveen tulevaisuuden tuleville sukupolville.

DCG-ohjelma

Piiri ja klubit, jotka täyttävät vaatimukset, voivat käyttää myönnetyt varat paikallisiin projekteihin. Näitä varoja haetaan DCG-hakemuksella tai varoja voidaan käyttää vastaavina paikallisina varoina jossain toisessa LCIF-apurahaohjelmassa.

Vastaavan summan apurahat

 

Vastaavan summan apurahat on tarkoitettu suuren mittakaavan humanitaarisiin projekteihin, joilla tuetaan apua tarvitsevia ihmisiä. Projektin tulee palvella suurta ihmismäärää. Myönnettävät apurahat ovat suuruudeltaan US$10 000 - US$100 000.

Vastaavan summan apurahat tarjoavat pääomarahoitusta lionien käynnistämien humanitaaristen palveluhankkeiden perustamiseen tai laajentamiseen, jotka vastaavat kriittisiin ja monimuotoisiin inhimillisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin ympäri maailmaa. Rahoitusta myönnetään ensisijaisesti laitteisiin ja infrastruktuurin tarpeisiin. Kaikkien apurahahakemusten tulee vastata humanitaarisiin tarpeisiin, LCIF:n tehtävän mukaisesti: “Tukea Lionsklubien ja yhteistyökumppaneiden tekemää työtä palvellen ihmisiä paikallisesti ja maailmanlaajuisesti, antaen toivoa ja vaikuttaen ihmisten elämään humanitaarisen palvelun ja apurahojen kautta.” Humanitaarisen avun palveluprojektit ovat luonteeltaan hyväntekeväisyyshankkeita, ja niihin sisältyy elintärkeitä terveys- ja hyvinvointihankkeita, joihin hallitukset ja muut rahoituslähteet eivät pysty yksinään.

Esimerkkejä mahdollisista projekteista:
  • Hankkeet, jotka vaikuttavat nuorten elämään kehitysmaissa, mukaan lukien koulut, orpokodit ja katulasten keskukset.
  • Hankkeet, jotka vaikuttavat vammaisten elämään, mukaan lukien fyysinen kuntoutus ja apuvälineiden hankkiminen vammaisten erityisten koulutus- ja ammatillisten tarpeiden tyydyttämiseksi.
  • Hankkeet, jotka parantavat terveydenhuollon saatavuutta ja parantavat sen tarjoamista yhteisöissä, mukaan lukien hyväntekeväisyys- tai voittoa tavoittelemattomien lääketieteellisten palvelujen laajentaminen ja varustaminen.
  • Hankkeet, joilla pyritään vastaamaan riskialttiiden ja haavoittuvien väestöryhmien tarpeisiin yhteisössä, kuten hoitokotien, saattohoidon, vanhusten tilojen laajentaminen, ruokapankit sekä puhtaan veden ja saniteettitilojen rakentaminen kehitysmaissa.
  • Hankkeet, jotka tukevat luonnonkatastrofien vaurioittamien tai tuhoamien tärkeiden julkisten ja yhteisöllisten laitosten pitkäaikaista jälleenrakennusta sen jälkeen, kun kaikki muut LCIF-rahoitukset on käytetty kokonaan (kuten suurkatastrofiapurahat ja nimetyt katastrofiapurahat).

Vastaavien summien apurahojen hakuaika päättyy 90 päivää ennen LCIF:n hallituksen kokouksia, jotka järjestetään tammikuussa, toukokuussa ja elokuussa. Napauta tätä nähdäksesi apurahojen eräpäivät.

Myöntämisperusteet & Hakemus

Environment Ympäristö - esite


 

Ympäristön tukeminen

Meillä kaikilla on vastuu ympäristön pitämisestä puhtaana, turvallisena ja terveellisenä tuleville sukupolville. Voit vaikuttaa tekemällä lahjoituksen jo tänään.