Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon.
Etusivu Lapsuusiän syöpä

Lapsuusiän syöpä

LCIF tarjoaa rahoitusta lioneille ja tätä tarkoitusta varten on perustettu strategisia yhteistyösuhteita auttamaan lapsia, jotka sairastavat lapsuusiän syöpää.

 

Maailmanlaajuiset tilastot

 

Joka vuosi yli 300 000 lasta saa syöpädiagnoosin. Tämä tarkoittaa, että joka toinen minuutti lapsella todetaan syöpä.

Maailmanlaajuisesti 37% syöpään sairastuneista lapsista selviää taudista, mutta alueelliset erot ovat suuria.

Vuonna 2018 Maailman Terveysjärjestö käynnisti maailmanlaajuisen aloitteen lapsuusiän syöpää sairastavien lasten tukemiseksi. Tavoitteena on, että 60% syöpään sairastaneista lapsista selviää tästä taudista. Aloitteessa tuodaan yhteen asianosaiset eri puolilta maailmaa sekä eri sektoreilta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

LCIF on aloittanut yhteistyön tämän aloitteen parissa etsimällä uusia tapoja, joilla lionit voivat auttaa syöpää sairastavia lapsia heidän paikkakunnillaan.

Maailman terveysjärjestön tilastoja

 

Global HOPE -yhteistyösuhde

LCIF tekee yhteistyötä Global HOPE -järjestön kanssa, jotta pystytään kaventamaan erittäin suurta eroa, jota lapsuusiän syöpään sairastuneiden paranemisprosenteissa on kehittyneiden ja kehitysmaiden välillä.

Lapsuusiän syöpä -apuraha

LCIF myöntää piireille ja moninkertaispiireille apurahoja, jotka ovat suuruudeltaan US$10 000 - US$150 000. LCIF:n lapsuusiän syöpään liittyvän pilottiohjelman tarkoitus on parantaa syöpäpotilaiden ja heidän perheidensä elämänlaatua.

Childhood Cancer Lapsuusiän syöpä - esite


 

Auta lasta

Lapset tarvitsevat meitä. Tekemällä yhteistyötä me pystymme vaikuttamaan tuhansien syöpää sairastavien lasten elämään.