Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon.
Etusivu The Lions Blog Vaikuttakaa paikkakunnalla

Vaikuttakaa paikkakunnalla

Ian Brown syyskuu 17, 2019

Yhteistyössä Kansainvälisen diabetesliiton (IDF) kanssa, pyydämme lioneita vaikuttamaan paikkakunnilla järjestämällä tyypin 2 diabeteksen seulontatapahtumia.  

Diabetesseulonta voi olla ensimmäinen askel mahdollisen diabeteksen havaitsemisessa - diabeteksen lopullinen diagnosoiminen vaatii lisätutkimuksia.

Yhteistyössä Kansainvälisen diabetesliiton (IDF) kanssa, pyydämme lioneita vaikuttamaan paikkakunnilla järjestämällä tyypin 2 diabetesseulontoja.


Alkuun pääseminen:

 • Valitkaa päivä ja sijainti seulontatapahtumalle. Mahdollisia paikkoja ovat koulut, kirjastot, julkiset tilat tai terveydenhuollon tilat.
 • Hankkikaa tarvittavat laitteet, henkilökunnan ja mahdollisuudet lähetteiden saamiseksi jatkotutkimuksiin. Tehkää yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa yhteisten diabeteksen seulontaprojektien toteuttamiseksi ja noudattakaa asianmukaisia terveydenhoitolakeja ja -määräyksiä seulonnassa. Verikokeen ottamisen voi tavallisesti suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattilainen.
 • Kertokaa paikkakunnalla seulonnasta lähettämällä esitteitä, ottamalla yhteyttä paikalliseen sanomalehteen ja päivittämällä tapahtumatietoja Facebookissa.

Seulontapäivänä lionit voivat:

 • Pitää seulonnassa käytettävät tilat puhtaina ja järjestyksessä.
 • Tarjota ilmaisen kuljetuksen henkilöille, jotka eivät muuten pääsisi paikalle.
 • Auttaa tietojen kirjaamisessa.
 • Tarjota lisätietoa, jotta paikalliset asukkaat saavat lisätietoja diabeteksesta.
 • Kannustakaa osallistujia  päivittämään tiedot seulonnasta sosiaalisessa mediassa tunnuksella #LIONSFIGHTDIABETES

Seulonnan jälkeen:

 • Raportoikaa tilaisuudesta MyLionissa, jotta se voidaan laskea mukaan tavoitteeseemme suorittaa seulonta miljoonalle ihmiselle.
 • Lähettäkää kiitoskirjeet kaikille osallistuneille, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisille, paikkakunnan johtajille, lääketieteellisille yrityksille jne.
 • Ottakaa yhteyttä paikkakunnan asukkaisiin, jotka saivat tiedon, että heillä voi olla diabetes, ja anna lisätietoja seuraavista vaiheista.

Vaikuttakaa paikkakunnalla -verkkosivustolta saatte lisätietoja siitä, miten voitte auttaa miljoonan ihmisen seulomisessa tyypin 2 diabeteksen löytämiseksi ennen 14. marraskuuta pidettävää  Maailman diabetespäivää.   


Ian Brown toimii sisällön tuottajana Lions Clubs Internationalissa.