Tutustu Palvelemme turvallisesti -resurssit sivuun, josta löydät vinkkejä ja työkaluja palvelemaan yhteisöänne
turvallisesti ja lahjoittamaan LCIF:lle voimaannuttamaan lionien palvelua, kun palvelette turvallisesti kotoa käsin.

Etusivu Home LCIF- Malliklubit – usein kysyttyjä kysymyksiä

LCIF- Malliklubit – usein kysyttyjä kysymyksiä
 

Mikä on LCIF:n arvo minulle, klubilleni, lioneille ympäri maailman, sekä heille, joita avustamme?

Lionsklubien kansainvälisen järjestön säätiö on lionien toteuttamien projektien ensisijainen rahoittaja. LCIF on myöntänyt yli miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta apurahoja perustamisensa jälkeen vuonna 1968. Näillä varoilla on mahdollistettu lionien palvelun moninkertainen laajentuminen sekä monien kriittisten hankkeiden toteuttaminen maailmanlaajuisesti.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat paljastaneet, että alle 10 prosenttia lionjäsenistä tekee jäsenmaksujen suorittamisen lisäksi lahjoituksia LCIF:lle. Tiesitkö, että monin paikoin maailmassa LCIF myöntää enemmän apurahoina, kuin mitä se vastaanottaa lahjoituksina näillä alueilla?
 

Mikä on Kampanja 100 ja miksi minun ja klubini tulisi osallistua siihen?

Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa on kattava pääoman keräyskampanja, jonka avulla laajennetaan lionien kykyä auttaa tarpeessa olevia nyt ja seuraavan 100 vuoden aikana.  Kampanjan keräystavoite on 300 miljoonaa dollaria, mutta perimmäinen tavoite on mahdollistaa lionien palvelutyö sadoille miljoonille apua tarvitseville, seuraavilla tavoin:

 • Kasvattamalla palvelua näkökyvyn, nuorison, hätäavun ja humanitaarisen työn tukemiseksi.
 • Taistelemalla diabetesta vastaan, joka on globaali epidemia.
 • Laajentamalla palvelutyötämme lapsuusiän syöpään, nälän helpottamiseen, ja ympäristön suojeluun.
   

Mikä on Kampanja 100 malliklubi?

Kampanja 100 malliklubi on esimerkillään johtava klubi, joka:

Mitä Malliklubilta vaaditaan?

Malliklubina toimiminen vaatii tiimityöt, myönteistä asennetta, johtajuutta ja rohkeutta, eli ominaisuuksia, jotka vaativat harjoitusta, mutta toteutuessaan saavat aikaan huikeita tuloksia lioneille ja LCIF:lle. Jos klubisi jäsenet ovat asialleen omistautuneita, kykeneviä, ja rohkeita johtajia, joiden kanssa haluat työskennellä palvelun kehittämiseksi, täytä ja lähetä Kampanja 100 Malliklubin sitoumuslomake. Lomake, sekä esite Kampanja 100 Malliklubeista, ja useita muita Malliklubeille tarkoitettuja materiaaleja löytyvät Lionien resurssikeskuksesta.
 

Miksi klubimme pitäisi olla malliklubi?

100 prosenttia lahjoituksista saavat aikaan huomattavia tuloksia heidän elämässään, jotka eniten apuamme tarvitsevat. Malliklubit auttavat varmistamaan, että lionit pystyvät vastaamaan suuriinkin tarpeisiin eri puolilla maailmaa, ja valmistavat Lions Clubs Internationalin seuraavaa palvelun vuosisataa varten. Keskikokoisten malliklubien tekemillä lahjoituksilla voidaan saada aikaan esim. seuraavaa:

 • 300 kaihileikkauksen toteuttaminen
 • 15 000 lapsen rokottaminen tuhkarokkoa vastaan
 • Välittömän avun tuominen 600 ihmiselle luonnonkatastrofin jälkeen.
 • 2 700:n diabetesriskissä elävän ihmisen seulominen
 • Laitteiden hankkiminen 1 200 syöpää sairastavan lapsen auttamiseksi
 • Ruuan tarjoaminen 2 100 nälkäiselle
 • Puhtaaseen juomaveteen pääsy 2 100 ihmisille
   

Onneksi olkoon! Klubinne on päättänyt ryhtyä Kampanja 100 malliklubiksi. Mitä seuraavaksi?

On aika suunnitella ja toteuttaa strategioita kampanjan ja LCIF:n tukemiseksi. Tässä on muutamia tapoja, joilla malliklubit ja niiden jäsenet voivat saavuttaa ja jopa ylittää tavoitteensa.

 • Järjestä varainkeruutilaisuus. Klubit, jotka järjestävät vaikkapa kolme varainkeruutapahtumaa vuodessa, voivat korvamerkitä yhden tuotot LCIF:lle ja Kampanja 100:lle. VINKKI: Rakenna parempi varainkeruutilaisuus ja nettikampanja näiden Lions Clubs Internationalin ohjeiden avulla Varainkeruuopas.
 • Tee lahjoitus LCIF:lle klubin tililtä. Monet klubit lahjoittavat vuosittain osan tilillään olevista varoista paikallisille organisaatioille. Malliklubien - tai oikeastaan kaikkien lionsklubien - tulisi harkita LCIF:ää yhdeksi lahjoituksen saavaksi organisaatioksi. Erityisesti nyt Kampanja 100:n aikana. BONUS: Piirit ja klubit, jotka lahjoittavat 10,000 ja 5,000, tässä järjestyksessä, LCIF:lle lionstoimivuoden aikana voivat hakea LCIF:n Piirien ja klubien paikallisen vaikutuksen apurahaa, jonka avulla osa varoista pysyy paikkakunnalla ja voidaan osoittaa tarpeisiin, jotka ovat teille kaikkein tärkeimpiä.
 • Tiedoita paikkakuntalaisia lionien tekemästä työstä - jo tehdystä, sekä tulevasta - ja miten LCIF ja Kampanja 100 mahdollistavat paremman huomisen heille, jotka eniten tarvitsevat lionien apua. Levitä viestiä verkostoitumistapahtumissa ja paikallisissa kokouksissa, sekä viettäessäsi aikaa liikekumppaneiden, perheen, ystävien ja naapureiden kanssa.
 • Pyydä klubijäseniä tekemään lahjoituksia tai lahjoituslupauksia.

Klubijohtajia pyydetään harkitsemaan näitä varainkeruutaktiikoita sekä käyttämään paikallisesti, omaan kulttuuriinsa sopivia menetelmiä.
 

Mikä on Kampanja 100 Malliklubien rahallinen tavoite ja aikaraja tavoitteen saavuttamiseksi?

Lionsklubien koko vaihtelee, jolloin myös niille asetetut tavoitteet vaihtelevat! Mikä ei muutu, on se, että jokainen malliklubi lupautuu pyrkimään minimilahjoitukseen, joka lasketaan näin:

[Klubijäsenten määrä] x [500 USD] = Malliklubin minimilahjoitus US dollareissa

ESIMERKKI: 30 jäsenen klubilla minimilahjoitus olisi 15 000 US dollaria (30 x 500 USD = 15 000 USD)

Klubeilla on aikaa 30. kesäkuuta 2020 asti kerätä ja lahjoittaa varat LCIF:lle. Kaiken lisäksi, monet klubit ovat jo hyvin matkalla Malliklubistatuksen saavuttamiseen? Kaikki suoraan LCIF:lle lahjoitetut varat malliklubiksi virallisesti pyrkiviltä klubeilta alkaen 1. heinäkuuta 2017 lasketaan malliklubin minimitavoitteeseen!
 

Olemme kuulleet termin PMA.  Mitä tämä tarkoittaa?

PMA muodostuu sanoista per member average, eli per jäsen keskiarvo. Se on termi, jota käytetään yllä olevassa laskukaavassa malliklubin tavoitesumman laskemiseksi.

 

HUOMAATHAN: ”Per jäsen keskiarvo” on eri kuin ”per jäsen lahjoitus.” Tämä on tärkeää ymmärtää. Yksittäisten jäsenten lahjoitukset ovat tietenkin hyvä tapa auttaa malliklubia saavuttamaan tavoitteensa, mutta yksittäisten jäsenten ei tarvitse tehdä lahjoituksia. Joissain ohjelmissa, kuten 100 | 100 klubit, tunnustusta annetaan yksittäisten jäsenten tekemien lahjoitusten perusteella, mutta ei malliklubiohjelmassa. Malliklubiohjelmassa jäsenten ei tarvitse kunkin lahjoittaa 500 dollaria! Sen sijaan, klubin keskimääräisen lahjoituksen per jäsen (PMA) tulee olla vähintään 500 dollaria malliklubistatuksen saavuttamiseksi.
 

Milloin lionsklubi voi ryhtyä Kampanja 100 Malliklubiksi?

Viimeinen päivämäärä Malliklubiksi pyrkimiseksi on 30. heinäkuuta 2022. Mutta, mitä nopeammin klubi sitoutuu pyrkimään malliklubiksi, sitä kauemmin sillä on aikaa tiedottaa jäsenilleen ja potentiaalisille lahjoittajille LCIF:stä ja Kampanja 100:sta, ja kerätä varoja itselleen sopivassa tahdissa tunnustuksen saamiseksi!
 

Tuleeko klubien täyttää lomake ilmoittaakseen sitoumuksestaan ryhtyä malliklubiksi?

Kyllä. Kun klubijäsenet ovat sopineet ryhtyvänsä malliklubiksi tulee klubipresidentin ja klubin LCIF-koordinaattorin täyttää ja palauttaa tämä lomake.
 

Kuinka kauan malliklubeilla on aikaa kerätä varoja ja ansaita tunnustusta?

Klubin varainkeruutilaisuuden suunnitteleminen ja toteutus vaatii aikaa suhteiden rakentamiseksi, yleisön tiedottamiseksi koskien Kampanja 100:n ja lionien tekemän työn potentiaalia. Siksi kannattaa aloittaa ajoissa, eikä jättää asiaa viimeiseen mahdolliseen ajankohtaan, joka on 30. kesäkuuta 2021, sillä klubeille on annettu aikaa reilusti 30. kesäkuuta 2023 asti. Muistathan, että kaikki lahjoitukset 1. heinäkuuta 2017 - 30. kesäkuuta 2023 väliseltä ajalta lasketaan mukaan malliklubin tavoitteeseen.
 

Mitkä ovat malliklubina olemisen edut?

Lionit ovat hyväntekijöitä ja tuovat apua ja toivoa ihmisille heidän pimeimpinä aikoina. Kampanja 100:m katalyytteinä malliklubit laajentavat merkittävästi kaikkien lionien kykyä palvella, joten LCIF palkitsee merkittävästi klubeja, jotka lahjoittavat yhä suurempia summia! Näin se käy:

 

FAQ