Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Presidentens meddelande

Presidentens meddelande

2016 – 2017 års internationella presidentKansler Bob Corlew

Vad Lions betyder — Samma sak i dag som tidigare

Under Lions tidiga historia på 1920-talet var tidningen LION Magazine fylld med historier som ”Syftet med Lions,” ”Vad Lionism betyder” och ”Värdet med Lions.” En klubb med affärsmän som ägnade sig åt hjälpverksamhet var fortfarande ett nytt koncept, och det var som om lionmedlemmarna var tvungna att övertyga sig själva att de var på rätt väg. Osäkerheten gjorde att lionmedlemmarna ifrågasatte om Lions Clubs ens skulle överleva. ”Under min livstid har jag sett organisationer som bildats med de högsta ideal som gällde just då, för att sedan falla bakåt och bli jämförelsevis obetydliga. Är det vad som kommer att hända med vår Lionism? Det hoppas jag verkligen inte,” skrev distriktsguvernör A. Baker från Cheyenne, Wyoming, i januari 1922.

Men Lions höll sig på banan. Man höll fast vid hjälparbetet. Kamratskap var en del av medlemskapet. Men det var hjälparbete som var viktigast. ”Aktiviteter präglar klubben” stod det i rubriken på en ledare år 1927 av internationella presidenten Irving Camp från Johnstown, Pennsylvania. ”Om en klubb bara träffas och äter tillsammans, då har man misslyckats att syssla med hjälparbete som det står skrivet i vår fina, osjälviska organisations principer,” skrev han.

När vi nu snabbt närmar oss vårt hundraårsjubileum år 2017, vet vi att våra föregångare hade rätt. Hjälparbete är det som definierar en lionmedlem. Det är vad vi gör. Det är så vi är. Det har aldrig varit tydligare än under de senaste åren. Vi satte upp ett mål att hjälpa 100 miljoner människor till 30 juni 2018. De fyra kampanjerna har varit Engagera ungdomar, Syn till alla, Lindra hungersnöd och Skydda vår miljö.

Vi undrade om vi skulle nå det målet för klubbarna hade normalt rapporterat till Lions Clubs International att man hjälpt 8 miljoner människor per år (men vi visste att den verkliga siffran var större). Det är med stor glädje jag kan berätta att vi i september nådde vårt mål att hjälpa 100 miljoner människor. Ni kan vara stolt över att ingå i en organisation som lever upp till sina fantastiska ideal.

Precis som våra medlemmar gjorde förr sätter vi hjälparbete främst. Men i motsats till dem är vi trygga i förvissningen att vi kommer att finnas kvar under lång tid framöver! Jag vill tacka er alla för era insatser, och jag hoppas att vi ses på vår 100:e internationella kongress i Chicago 30 juni – 4 juli 2017.

Kansler Bob Corlew

Lions Clubs Internationals president

Hoppa till toppen