Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Presidentens meddelande

Presidentens meddelande

Naresh Aggarwal

Internationell president 2017 - 2018

En ny era inleds för Lions

Framgång kan komma med ett högt pris. När människor runtom i världen njuter av snabbmat och arbetar med inte alltför ansträngande jobb har diabetes blivit en global kris. Mitt eget land är inte rikt, men detta är en fråga som har kommit i fokus. Indien är känt som ”diabeteshuvudstaden i världen” med ofantliga 50 miljoner människor som lider av diabetes typ 2. Statistiken i USA är dyster likaså. I New York, en stad med tillgång på frukt och grönsaker, uppskattas det att 800 000 vuxna - mer än var åttonde vuxen - har diabetes. Sett över hela landet är det ännu värre. Vart tredje barn som föds i USA förväntas bli diabetiker under sin livstid, detta enligt The Centers for Disease Control and Prevention.

Detta kommer att bli mycket tungt för samhället. Diabetes kan leda till hjärtsjukdomar, stroke, leverskador och nervskador. Sjukdomen kan även orsaka blindhet.

Lions Clubs International (LCI) kommer inte att sitta vid sidan om och titta på när dessa sjukdomar ökar i omfattning. Vi kommer att vara en viktig del i insatserna att förhindra och behandla diabetes. Vid vår 100:e internationella kongress i juli i Chicago presenterade vi formellt vårt nya engagemang att minska förekomsten av diabetes. Som ett eko av Helen Kellers vädjan till medlemmarna vid Lions kongress år 1925, att bli de blindas riddare, bad nu en släkting till henne (Keller Johnson-Thompson) att Lions skulle ta sig an denna nya utmaning.

”Vill ni åta er att fortsätta vara de blindas riddare i kampen mot mörkret, genom ert arbete med diabetes?” frågade hon tusentals medlemmar vid slutet av den första plenarsessionen.

Fokus på diabetes är en del av LCI:s nya globala satsning på hjälpinsatser. Vi fokuserar vår energi och våra resurser på syn, hungersnöd, miljön, barncancer och diabetes. Vi bygger vidare på våra traditioner, men ger medlemmarna även nya sätt att göra hjälpinsatser. Lions medlemmar kan naturligtvis fortsätta att stödja lokala insatser, men vi ber klubbar och distrikt att bidra till fem fokusområden.

Talaren Keller Johnson-Thompson ringde i samma klocka som användes vid den internationella kongressen 1925, vilket symboliserar Lions arbete till förmån för blinda och dem med nedsatt syn. I mer än hundra år har Lions medlemmar lyssnat till den klocka som ringer. Jag är helt övertygad om att vi kommer anta utmaningen på ett lysande sätt och slå tillbaka mot det moderna gissel som diabetes är.

Naresh Aggarwal

Lions Clubs Internationals president

Hoppa till toppen