Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Mål och historik

Mål och historik

Vi hjälper

Målbeskrivning

Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla service i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

Vision

Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice och humanitär service.


Historik

År 1917 sa Melvin Jones, en 38-årig företagsledare i Chicago, till medlemmarna i sin företagarförening att de borde intressera sig för annat än affärsfrågor och satsa på att förbättra samhället och världen. Jones egen förening, Business Circle of Chicago, gick med på det.

Liknande föreningar runt om i USA kontaktades och ett organisationsmöte hölls den 7 juni 1917 i Chicago, Illinois, USA. Den nya organisationen tog sitt namn från en av de inbjudna föreningarna, Association of Lions Clubs, och en nationell kongress hölls i Dallas, Texas, i oktober samma år. Stadgar, arbetsordning, mål och etiska regler fastställdes.

Inom loppet av tre år blev Lions en internationell organisation. Sedan dess har vi fått ett gott betyg om oss för både integritet och öppenhet. Vi är en välskött organisation med en klar vision, ett tydligt mål och en lång – och stolt – historia.

Starten skedde 1917.

Melvin Jones ställde en enkel och världsomvälvande fråga – Skulle inte människor kunna använda sin förmåga och arbeta för att förändra samhället? Nästan 100 år senare är Lions Clubs International världens största serviceklubbsorganisation med 1,35 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar och otaliga historier om lionmedlemmar som agerar utifrån samma enkla idé: låt oss göra förbättringar på hemorten.

1920: Internationell start

Endast tre år senare blev Lions internationell när vi etablerade den första klubben i Kanada. Mexiko följde år 1927. På 1950- och 1960-talen ökade den internationella tillväxten med nya klubbar i Europa, Asien och Afrika. 

1925: Utrota blindhet 

Helen Keller talade på Lions Clubs Internationals kongress i Cedar Point, Ohio, USA och utmanade lionmedlemmarna att bli "De blindas riddare i kampen mot mörkret". Sedan dess har vi arbetat oförtröttligt för att hjälpa de blinda och synskadade.

1945: 1945: Förenta Nationerna (FN)

Vår internationella organisations idealism har ett bra exempel i vårt varaktiga samarbete med FN. Vi var en av de första icke-statliga organisationerna som bjöds in till att hjälpa till med bildandet av Förenta Nationerna och vi har stöttat FN:s arbete sedan dess.

1957: Etablerandet av ungdomsprogram

I slutet av 1950-talet skapade vi Leoprogrammet för att ge ungdomar i världen en möjlighet till personlig utveckling och bidra med frivilliginsatser. Det finns cirka 144 000 leomedlemmar och 5 700 leoklubbar i mer än 140 länder runtom i världen.

1968: Etablering av vår stiftelse

Lions Clubs International Foundation bistår Lions med globala och storskaliga lokala humanitära projekt. Tack vare vår stiftelse kan medlemmarna tillgodose både lokala och globala behov.

1990: Start av SightFirst

Genom SightFirst återskapar Lions synen och motverkar blindhet i världen. Sedan starten 1990 har Lions samlat in mer än USD 346 miljoner till detta ändamål. SightFirst bekämpar de viktigaste orsakerna till blindhet: grå starr, trakom, flodblindhet, barnblindhet, diabetesorsakad retinopati och grön starr.

I dag: Utökar vår räckvidd

Lions Clubs International utökar vårt servicemål varje dag – både på det lokala planet och överallt i världen. Behoven är stora och våra hjälpinsatser är omfattande, till exempel inom områdena syn, hälsovård, ungdom, äldre, miljö och katastrofhjälp. Vårt internationella nätverk har vuxit så att det innefattar mer än 200 länder och geografiska områden.

Hoppa till toppen