Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Föreningens namn och symbol

Föreningens namn och symbol

Lions namn

Den 7 juni 1917 träffades delegater i Chicago på inbjudan av Melvin Jones. Den enda tvistefrågan var valet av namn på den nya organisationen. Melvin Jones undersökte idén att kalla den nya organisationen Lions. Han var övertygad att lejonet stod för styrka, mod, trofasthet och viktiga insatser. I en anonym omröstning valdes namnet Lions framför flera andra förslag.

Lionsemblemet

Vid 1919 års kongress fanns det krafter som ville byta symbolen, men en ung advokat från Denver, Colorado reste sig och höll ett tal. Han hette Halsted Ritter. "Namnet Lions står inte bara för broderskap, gott kamratskap, karaktärsstyrka och målinriktning, utan framför allt proklamerar kombination L-I-O-N-S till vårt land den sanna betydelsen av medborgarskap: LIBERTY, INTELLIGENCE, OUR NATION'S SAFETY".

Utgåvan av tidningen LION från januari 1931 hade den här tolkningen av föreningens namn:

Vårt namn valdes inte av en slump, och inte heller var den ett myntat namn. I alla tider har lejonet var en symbol för att det goda, och namnet valdes med anledning av den symboliken. Fyra framstående egenskaper — mod, styrka, aktivitet och trofasthet — var främsta skälet till antagandet av namnet. Den sistnämnda egenskapen, trofasthet, har en djup och speciell betydelse för alla lionmedlemmar. Lejonsymbolen har stått för trofasthet i alla tider och bland alla nationer, både antika och moderna. Den står för lojalitet till en vän, lojalitet till en princip, lojalitet till en plikt, lojalitet till ett förtroende.

Emblemet består av bokstaven "L" i guld på en rund yta. I kanten av denna finns ett runt område i guld med två lejonprofiler vända bort från mitten. Ordet “Lions” står högst upp och “International” längst ner. Lions vänder sig både till det förgångna och framtiden – visar både stolthet över sitt arv och självförtroende inför framtiden.

Officiella färger

Pantone Matching System (PMS) är ett populärt färgmatchningssystem som används för färgpunktstryck inom den grafiska industrin. I de flesta programmen för färgtryck kan man ange färger genom att uppge deras namn och nummer i Pantonesystemet. Det försäkrar att man får rätt färger när en fil trycks även om de inte ser ut att vara rätt när man ser dem på skärmen. Följande uppgifter gäller Pantonefärger till Lions logotyper:

  • enfärgslogotyp. PMS 287
  • tvåfärgslogotyp: PMS 287 och PMS 7406

Lions logotyp genom åren

Hoppa till toppen