Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Membership Development Division

Membership Development Division

Divisionen ansvarar för administration av all medlemstillväxt och extensionsprogram samt organisation av nya klubbar, nya länder och geografiska områden. Program för medlemstillväxt utformas och genomförs, medlemsstödsmaterial tas fram och skickas ut och medlemsdata för marknadsföring granskas, gås igenom och kvantifieras för att främja och marknadsföra föreningens program.

630 468 6734
E-post: extension@lionsclubs.org

Andra uppgifter inom divisionen är övervakning av fältkontor i olika delar av världen, hantering av ett flertal volontärledarskapsprogram och specialprojekt för förbättrad medlemsutveckling.

Membership and New Club Development Department

Membership and New Clubs Operations Department

Membership and New Club Programs Department

Hoppa till toppen