Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions Clubs Internationals sekretesspolicy


print

Lions Clubs Internationals insamling och användning av personliga medlemsdata

Lions Clubs International Foundation är medveten om vikten av att skydda privat information om våra medlemmar. LCI samlar in personlig information om lion- och leoklubbmedlemmar för att underlätta kommunikationen med och mellan våra medlemmar. Denna information används endast för att främja våra syften, såsom "att förena klubbarna i vänskapsband, gott kamratskap och ömsesidig förståelse" och för att genomföra nödvändiga dagliga aktiviteter såsom:

 • Avgifter och andra faktureringar
 • Utskick av tidningen THE LION och medlems-/tjänstemannainformation och uppdateringar,
 • Upprättande av medlemsprofiler och trender som stöd för medlemstillväxts-, utöknings- och behållandeprogram,
 • Kongress- och mötesplanering,
 • Kontaktinformation för lion-/leoledare, såsom tidigare och nuvarande internationella tjänstemän, direktorer och styrelsemedlemmar, rådsordförande och guvernörsråd i multipeldistrikt, distrikts- och vice distriktsguvernörer och klubbtjänstemän,
 • Främjande av PR-aktiviteter och samarbetsallianser,
 • Stöd för Lions Clubs International Foundations och andra antagna serviceprogram,
 • Speciell annonsering, intäktsprogram som inte gäller avgifter eller andra syften i enlighet med syften och mål enligt beslut av den internationella styrelsen,
 • Lämnande av information som krävs enligt lag eller som gäller legala eller statliga utredningar,

  Lions Clubs International skyddar personlig information genom att använda lösenordsskyddade områden och genom att begränsa tillgängligheten för sådan information. Det är viktigt att du skyddar ditt lösenord.

  All betalningsinformation som samlas in skyddas av datorprogram under överföringen och all personlig information krypteras så att den är skyddad i Internet-kanalerna. Vi uppger bara en begränsad del av ditt kreditkortsnummer när vi bekräftar en beställning.

  Den officiella katalogen är inte tillgänglig på Internet utan ett lösenord, men för "Hitta en klubb" finns kontaktinformation för klubbtjänstemän tillgänglig. "Hitta en klubb" är utformad så att den inte kan användas som en kommersiell utskickslista och lion-/leoklubbmedlemmar bör se till att funktionen inte används i sådant syfte.

  Sekretessrekommendationer för lion-/leoklubbar, distrikt, multipeldistrikt och stiftelser

  Lion-/leoklubb, distrikt, multipeldistrikt och/eller stiftelse bör granska sina sekretessrutiner och följa liknande riktlinjer vid användning av medlemmars, donatorers och humanitära assistansmottagares personliga information. Detta gäller även personlig information som erhålls om privatpersoner i samband med era aktiviteter. Ni bör överväga att ta in skriftligt medgivande innan ni uppger personlig information såsom namn, adresser, e-postadresser, telefonnummer, medicinsk och ekonomisk information osv. Ni bör även vara försiktiga om ni lägger ut personlig information på Internet eller skickar e-postadresser till tredje part. Tänk på att LOKALA LAGAR OFTA REGLERAR DESSA FRÅGOR och sådana lagar kan variera mellan länder, så det är bra att ta råd av någon lokal expert för mer information innan personlig information används.

  Om ni har problem eller frågor kring denna policy, kontakta Lions Clubs International, 630 571 5466 anknytning 3847 eller legal@lionsclubs.org.

LIONS IN ACTION

Picture of Lions 5K Turkey Trot
Kul, kondition och "kulor" för hemorten   » »

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting