Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ungdomsutbytesinformation


print

Det är spännande att engagera sig i internationellt utbyte och du vill väl göra erfarenheten så givande och intressant som möjligt. Därför uppmuntrar vi värdfamiljer och utbytesdeltagare att delta i en information som anordnas av den sponsrande lionklubben.

Informationsmötet är tänkt att hjälpa till att förbereda dig för en av ditt livs mest spännande erfarenheter, och besvara eventuella frågor du kan ha om utbytet.

Ämnen kan vara:

 • Kulturell förståelse,
 • Kulturell anpassning (inklusive värdfamiljsrelationer),
 • Värdfamiljens roll,
 • Regler och transporter samt annan relevant information om lionklubbar,
 • Roller för sponsrande lionklubb, värdklubb och distrikt,
 • Resor,
 • Pass,
 • visum,
 • Vaccinationer,
 • Försäkring,
 • Pengar.

 


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting