Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Försäkringsinformation


print

Enligt Lions Clubs Internationals styrelsepolicy måste följande försäkringskrav vara uppfyllda:

  • Det åligger sponsrande lionklubb att verifiera eller försäkra sig om att den sökande till ungdomsläger och ungdomsutbyte har lämplig försäkring för medicin, liv, personlig egendom och ansvarsfrihet som täcker alla eventualiteter under hela utbytesvistelsen, inklusive all restid. Information om försäkringsbelopp som anses behövas skall fås av lionvärd och/eller kunnig försäkringsrådgivare.
  • Sponsrande lionmedlem skall tillhandahålla godtagbart bevis på försäkringstäckning till lionvärden för deltagaren före antagning. Denna information kan komma från ungdomsläger och ungdomsutbytesordföranden.
  • Dessutom måste den sökandes föräldrar eller vårdnadshavare i förväg underteckna en deklaration att man befriar lionklubbar, klubbmedlemmar, distrikt, multipeldistrikt och Lions Clubs International från ansvar. Lions sponsorklubb ska låta en lokal advokat sammanställa detta försäkringsavtal.
  • Våra Lionvärdar ska ha möjlighet att begära att en inkommande utbytesdeltagare på egen bekostnad tecknar försäkring för medicin, liv, personlig egendom, ansvar eller annan typ av försäkring som bedöms lämplig av lionvärden, och som täcker hela läger- och/eller utbytesbesöket oavsett om ungdomen redan är försäkrad enligt ett avtal i sitt hemland.
  • Värdfamiljer behöver också försäkring. Lions-godkända värdfamiljer kan officiellt utses till ”volontärarbetare" av lionklubben. När namnen på officiella värdfamiljer läggs till i protokollen för klubbmöten kan lionklubben ge underlag för att räkna in värdfamiljerna som ”ytterligare försäkrade” för allmän ansvarsfrihet.

Studera Beställning av försäkringsbrev för att få information om föreningens allmänna ansvarsförsäkringsprogram.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting