Försäkringsinformation

Enligt Lions Clubs Internationals styrelsepolicy måste följande försäkringskrav vara uppfyllda:

Studera Beställning av försäkringsbrev för att få information om föreningens allmänna ansvarsförsäkringsprogram.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting