Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram


print

Lärdomar om livet i andra kulturer och runtom i världen

Varje år introducerar Lions internationella program för ungdomsläger och ungdomsutbyte unga människor till livet i andra kulturer genom att hjälpa dem resa utomlands. Alla ungdomsläger och ungdomsutbyten innefattar ett längre boende som ordnas av en av våra många internationella klubbar.

Som deltagare i ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram får du:

  • Bo hos en familj i ett annat land,
  • Träffa ungdomar i din ålder från olika delar av världen,
  • Lära dig lite om de band vi har gemensamt – och de skillnader mellan varandra som vi respekterar oavsett var vi bor.

Internationella program för ungdomsutbyte och ungdomsläger

Ett utbytesprogram kan ordnas i hundratals länder och geografiska platser där det finns lionklubbar. De flesta utbyten varar mellan fyra och sex veckor och deltagarna (15 – 21 år) bor hos en eller flera värdfamiljer i ett annat land.

Läger är en till två veckor långa och samlar ungdomar (16 – 22 år) från hela världen. Läger innehåller vanligtvis boende i en familj i en till fyra veckor. Mer än 100 lionläger ordnas varje år i cirka 39 länder. Aktiviteter kan vara besök till kulturella eller naturbetonade sevärdheter, idrottsevenemang och landsinformation från lägerdeltagarna.

Starta här

Titta i vår Ungdomsläger- och ungdomsutbyteskatalog för en lista över läger och kontaktinformation, eller ta reda på hur man ansöker i dag. [Länken till 2015 - 2016 års YCE-katalog kommer i mitten av november.]

Medlemsresurser

För att komma till medlemsresurser, besök avsnittet Ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram på vårt Medlemscenter.

LIONS IN ACTION

Picture of Zahraas resa till seende
Att ge en flicka från Irak synens gåva   » »

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting