Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Värdfamiljsinformation


print

Deltagare och värdfamiljer bör delta i ett informationsmöte med sponsorn eller värdklubben och/eller ungdomsläger- och ungdomsutbytesordföranden. Föräldrar uppmuntras att delta i informationen med deltagaren, om så bedöms lämpligt. Ämnen kan vara:

 • Kulturell förståelse,
 • Kulturell anpassning (inklusive värdfamiljsrelationer),
 • Värdfamiljens roll,
 • Regler och transporter samt annan relevant information om lionklubbar,
 • Roller för sponsrande lionklubb, värdklubb och distrikt,
 • Resor,
 • Pass,
 • visum,
 • Vaccinationer,
 • Försäkring,
 • Pengar.

Det kan även vara bra att bjuda in tidigare deltagare. För mer information, se Handledning för utbytesbesökare och Handledning för värdfamiljer.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting