Värdfamiljsansökan

Lions-godkända värdfamiljer är en viktig komponent i Lions internationella ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram.

Värdfamiljer öppnar sina hem för ungdomar från andra länder och delar med sig av sina dagliga seder och sin kultur. Förståelse för dessa seder hjälper ungdomarna lära sig acceptera andras beteenden. Samtidigt lär sig värdfamiljerna något om deltagarens seder.

Ansöka om att bli värdfamilj
Det finns en ansökningsprocess och alla värdfamiljer godkänns av värdklubben. För att utses måste Lions värdfamiljer:

Kontakta er lokala lionklubb och fråga om de deltar i Lions internationella ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram. Använd Hitta en klubb för att söka efter en lokal klubb. Skicka in en värdfamiljsansökan till den lokala klubben för bedömning.

Vilka är deltagarna?
Deltagarna är vanligen mellan 15 och 22 år och kommer från något av de 205 länder där det finns lionklubbar. Deltagarna bör ha viss eller bra kunskap i språket för det land de besöker. Alla deltagare genomgår en ansökningsprocess innan de erbjuds sponsring av en lionklubb i sitt hemland.

Förbereda utbyte
När ett utbyte bekräftats kan värdfamiljen och deltagaren börja ha kontakt via e-post, brev eller telefon. Delta i ett informations-möte som ordnas av värdklubben.

Värdfamiljen bör låta ungdomarna delta i de dagliga familjerutinerna, såsom familjemåltider. Det är inget krav att värdfamiljen ordnar utflykter. Ofta ordnar värdklubben att en deltagare eller en grupp deltagare besöker lokala sevärdheter och ordnar picknickar och andra sammankomster.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting