Så här ansöker man

Ansöka om ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram

Lions program för ungdomsläger och ungdomsutbyte uppväcker idealet om globalt medborgarskap. Till skillnad mot vissa ungdomsutbytesprogram omfattar Lions program inte akademiska studier eller anställning. Istället ger Lions internationella ungdomsläger- och utbytesprogram ungdomar en unik möjlighet att delta i det dagliga livet i en annan kultur.

Alla deltagare i ett Lions ungdomsläger eller ungdomsutbyte måste:

Fadderskap

För att begära sponsring, kontakta din lokala lionklubb eller en distriktsordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte som står i Ungdomsläger- och ungdomsutbyteskatalogen. [Länken till 2015 - 2016 års YCE-katalog kommer i mitten av november.]

Så här ansöker man

Läger

För ansökan till ett lägerprogram, med boende i värdfamilj:

1. Kontakta lägrets direktor som står i Ungdomsläger- och ungdomsutbyteskatalogen för mer information och ytterligare urvalskrav. Fyll sedan i en ansökan.

2. Kontakta den lokala lionklubben för att få de underskrifter som krävs.

3. Efter att ha fått underskrifter skickar lionklubben ansökan till distriktsordföranden för ungdomsläger och ungdomsutbyte.

Sökande som valts ut att delta får ett bekräftelsebrev och informationspaket.

Endast utbytesprogram

För att ansöka om värdfamiljsboende (inte lägerdeltagande):

1. Kontakta lokala lionklubben för sponsring.

2. Fyll i en ansökan.

3. När sponsring och underskrifter erhållits skickas ansökan vidare till potentiell värdklubb för bekräftelse av utbytet.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting