Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

UNICEF:s program Skollådan


print

Tillförsäkra att utbildning fortsätter efter en katastrof eller naturkatastrof

UNICEF:s och UNESCO:s skollådesatser tillförsäkrar att barns utbildning fortsätter under de första 72 timmarna efter en katastrof. Varje sats innehåller viktigt klassrumsmaterial för en lärare och upp till 80 elever. Lärarna kan också använda insidan på lådan som en skrivtavla.

Så här stödjer lionmedlemmar programmet Skollådan

Lions Clubs International har stött programmet Skollådan sedan 1996. I dag fortsätter Lions stödja utdelandet av UNICEF:s skollådesatser till barn som drabbas av katastrofer eller naturkatastrofer såsom jordbävningar, tsunamier och orkanen – t.ex. Katrina.  

Du kan hjälpa till

Varje UNICEF:s skollåda kostar cirka USD 198. Om du vill stödja detta program, kontakta vår Health and Children's Services Department eller sänd donationer till: Lions Clubs International Foundation, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting