Fredsaffischtävlingen

Fredsaffisch
"Vår värld, vår framtid"
Tongbram Mahesh Singh, 2013 - 2014 års förstapristagare

Årlig konsttävling för barn

Varje år sponsrar lionklubbar över hela världen Lions fredsaffischtävling i lokala skolor och ungdomsgrupper. Den här konsttävlingen för barn uppmuntrar ungdomar i hela världen att uttrycka sin syn på fred. Under mer än 25 år har miljoner barn från nästan 100 länder deltagit i tävlingen.

Temat för fredsaffischtävlingen 2016 – 2017 är "Fira fred". Elever som är 11, 12 eller 13 år gamla den 15 november kan delta i tävlingen.


Bedömning av fredsaffischtävling

Varje affisch bedöms för sin originalitet, konstnärlighet och presentation av temat.

Affischerna bedöms av domare på flera nivåer: lokalt, distrikt, multipeldistrikt och internationellt. På den internationella nivån väljer en jury inom konst-, freds-, ungdoms-, utbildnings- och mediaområdena ut en vinnare av det stora priset och de 23 hederspristagarna.

Utmärkelser för fredsaffischtävlingen

De internationella vinnarna meddelas senast 1 februari.

Deltagarinformation för fredsaffischtävlingen

För mer information om Lions internationella fredsaffischtävling, läs vår broschyr, tävlingsregler och sista datum, ring 630 203 3812 eller kontakta Lions Clubs Audio Visuals & Events Department.

Medlemsresurser

För att komma till medlemsresurser – inklusive sista datum för tävlingen och instruktioner för att beställa satser till fredsaffischtävlingen – besök avsnittet Fredsaffischtävlingen på vårt Medlemscenter.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting