Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Vita käppen-dagen


print

Öka kännedomen om "Oberoendesymbolen"

Många personer i världen som är blinda eller som har allvarlig synförlust använder den välkända blindkäppen med ett rött band längst ner. Lions hjälper till att öka kännedomen om denna "oberoendesymbol" – och lagarna kring dess användning – under internationella vita käppen-evenemang. 

Vita käppen-dagen och internationella evenemang

Vita käppen-evenemang anordnas i hela världen på följande speciella datum:

  • Evenemang i USA: 15 oktober är "Nationella Vita käppen-dagen". Den tredje veckan i maj är "Vita käppen-veckan".
  • Internationellt evenemang: 15 oktober är "Internationella Vita käppen-dagen."
  • Kanadas evenemang: Den första veckan i februari är "Vita käppen-veckan".

Under dessa evenemang hjälper Lions till att informera allmänheten om de blindas och allvarligt synskadades strävanden, hopp och förmågor.

Vita käppen-resurser

För mer information om vita käppen, ladda ner Lions faktablad om vita käppen.

LIONS IN ACTION

Picture of En möjlig uppgift
Se världen tydligare   » »

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting