Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Vita käppen-dagen


print

Öka kännedomen om "Oberoendesymbolen"

Många personer i världen som är blinda eller som har allvarlig synförlust använder den välkända blindkäppen med ett rött band längst ner. Lions hjälper till att öka kännedomen om denna "oberoendesymbol" – och lagarna kring dess användning – under internationella vita käppen-evenemang. 

Vita käppen-dagen och internationella evenemang

Vita käppen-evenemang anordnas i hela världen på följande speciella datum:

  • Evenemang i USA: 15 oktober är "Nationella Vita käppen-dagen". Den tredje veckan i maj är "Vita käppen-veckan".
  • Internationellt evenemang: 15 oktober är "Internationella Vita käppen-dagen."
  • Kanadas evenemang: Den första veckan i februari är "Vita käppen-veckan".

Under dessa evenemang hjälper Lions till att informera allmänheten om de blindas och allvarligt synskadades strävanden, hopp och förmågor.

Vita käppen-resurser

För mer information om vita käppen, ladda ner Lions faktablad om vita käppen.

LIONS IN ACTION

Picture of Zahraas resa till seende
Att ge en flicka från Irak synens gåva   » »

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting