Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Vårt arbete  >  Synvårdsprogram  >  Synevenemang  >  Vita käppen-dagen

Vita käppen-dagen

Öka kännedomen om "Oberoendesymbolen"

Många personer i världen som är blinda eller som har allvarlig synförlust använder den välkända blindkäppen med ett rött band längst ner. Lions hjälper till att öka kännedomen om denna "oberoendesymbol" – och lagarna kring dess användning – under internationella vita käppen-evenemang. 

Vita käppen-dagen och internationella evenemang

Vita käppen-evenemang anordnas i hela världen på följande speciella datum:

Under dessa evenemang hjälper Lions till att informera allmänheten om de blindas och allvarligt synskadades strävanden, hopp och förmågor.

Vita käppen-resurser

För mer information om vita käppen, ladda ner Lions faktablad om vita käppen.

LIONS IN ACTION

Picture of Varma händer och fötter
Varma händer och fötter Varma händer och fötter
Lions hjälper de hemlösa med mat och kläder   » »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting