Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Vårt arbete  >  Synvårdsprogram  >  Synevenemang  >  Vita käppen-dagen

Vita käppen-dagen

Öka kännedomen om "Oberoendesymbolen"

Många personer i världen som är blinda eller som har allvarlig synförlust använder den välkända blindkäppen med ett rött band längst ner. Lions hjälper till att öka kännedomen om denna "oberoendesymbol" – och lagarna kring dess användning – under internationella vita käppen-evenemang. 

Vita käppen-dagen och internationella evenemang

Vita käppen-evenemang anordnas i hela världen på följande speciella datum:

Under dessa evenemang hjälper Lions till att informera allmänheten om de blindas och allvarligt synskadades strävanden, hopp och förmågor.

Vita käppen-resurser

För mer information om vita käppen, ladda ner Lions faktablad om vita käppen.

LIONS IN ACTION

Picture of Glädjen med utbildning
Glädjen med utbildning Glädjen med utbildning
Lions i Uganda hjälper barn att lära sig och att skratta   » »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting