Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Synvårdsservice


print

Service för blinda

Genom hornhinnedonation, återvinning av glasögon, strategiska partnerskap och synundersökningar för allmänheten lyser Lions upp världen för miljoner människor som riskerar att förlora sin syn. Som service för dem som redan förlorat – eller aldrig haft – förmågan att se kan Lions service för blinda innefatta:

  • Ge stöd till ledarhundskolor,
  • Ge stipendier till blinda studenter,
  • Stödja yrkesutbildningsprogram,
  • Ordna självhjälpsgrupper för blinda och synskadade,
  • Tillhandahålla talböcker, böcker i punktskrift eller böcker med stort tryck för ett kommunalt bibliotek,
  • Stödja rekreationsaktiviteter och Lions-läger för blinda eller kraftigt synskadade.
  • Tillhandahålla utrustning såsom vita käppar, punktskriftsskrivare eller datorer,
  • Ge medel till synforskning.

Våra synvårdsprogram fokuserar också på orsaker till blindhet som kan förhindras. Vi bekämpar:

Ta reda på hur du kan hjälpa till i kampen och hjälpa lokala Lions tillhandahålla tjänster för blinda och synskadade.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting