Synvårdsservice

Service för blinda

Genom hornhinnedonation, återvinning av glasögon, strategiska partnerskap och synundersökningar för allmänheten lyser Lions upp världen för miljoner människor som riskerar att förlora sin syn. Som service för dem som redan förlorat – eller aldrig haft – förmågan att se kan Lions service för blinda innefatta:

Våra synvårdsprogram fokuserar också på orsaker till blindhet som kan förhindras. Vi bekämpar:

Ta reda på hur du kan hjälpa till i kampen och hjälpa lokala Lions tillhandahålla tjänster för blinda och synskadade.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting