Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ögonbanker


print

Lions ögonbanker återställer synen

Tänk dig att få synen återställd och se ditt barns ansikte

Lions ögonbanker har yrkeskunnig personal som anskaffar, utvärderar och förvarar frisk ögonvävnad för värdefulla synräddande funktioner:

  • Återställande av synen,
  • Forskning
  • Utbildning

Genom Lions ögonbanker förser vi hela världen med välbehövlig hornhinnevävnad som kirurger använder för att återställa synen på människor med skadade eller sjukdomsdrabbade hornhinnor. Forskare använder också vävnaden, som är värdefull i utbildningen av nya läkare och för att utforska nya genombrott inom synforskningen.

Lions stödjer mer än 60 ögonbanker i nio länder.

För mer information, se den mest aktuella listan med Lions ögonbanker, eller kontakta Health and Children's Services Department.

LIONS IN ACTION

Picture of Facebook-användning i framtiden
Lions når ut genom sociala media   » »

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting