Läger för blinda och synskadade

Att ge människor som inte kan se en plats för skratt

Lions arbetar oförtröttligt för att tjäna lokala samhällen. Som en del av detta arbete är Lions stolt över att stödja rekreationsläger som är anpassade att klara blinda och kraftigt synskadade barns och vuxnas behov.

Med hjälp av experter – läkare, lokala och centrala myndigheter samt lokala stiftelser – har Lions anordnat rekreationsläger för att ge dessa personer den unika upplevelsen av att vara på läger. 

Lista över Lions läger för blinda och kraftigt synskadade

Se vår lista med Lionssponsrade rekreationsläger för speciella behov eller kontakta Health and Children's Services Department.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting