Synvårdspartner

Hjälp för personer med nedsatt syn
 

För att tillhandahålla högsta möjliga servicenivå för personer med nedsatt syn samarbetar Lions Clubs International med följande synrelaterade organisationer:

 

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting